Stredomorská únia stráca na ambicióznosti

Pozadie

Ideu Stredomorskej únie predstavil Nicolas Sarkozy po prvý krát v predvečer svojho triumfálneho ťaženia do Elyzejského paláca. Odvtedy prebiehala diskusia o tom, aký by mal byť obsah zoskupenia, nakoľko pôjde o pokračovanie tzv. Barcelonského procesu a o tom, ktoré krajiny sa na projekte vlastne zúčastnia.

Kedže Francúzsko nie je naklonené myšlienke Turecka ako plnoprávneho člena EÚ, obajvili sa názory, že Stredomorská únia by mohla predstavovať alternatívu k Tureckému členstvu v Európskej únii.

Naposledy myšlienka ožila počas októbrovej návšetvy francúzskeho prezidenta v Maroku. Odtiaľ Sakozy vyzval štánikov, aby sa zúčastnili na konferencii štátov Stredmoria, ktorá je naplánovaná na jún budúceho roka. Inštitucionálne zadefinovanie spoločenstva sa očakávalo počas Francúzskeho predsedníctva EÚ v druhej polovici roku 2008. Podľa samotného Sarkozyho by malo ísť o voľné zoskupenie s podobnými cieľmi a metódami ako má EÚ, nemala by však byť jej kópiou.

Otázky

Denník International Herald Tribune v októbri napísal, že podľa jeho informácií by sa mala štruktúra Stredmorskej únie opierať o inštitúcie ako Stredomorská investičná banka, výmnený univerzitný program, enviromentálna agentúra a spoločný audiovizuálny priestor.

Dnes sa však zdá, že projekt stráca zo svojej ambicióznosti. EurActiv.com s odvolaním sa na vysokopostaveného francúzskeho úradníka píše, že Stredomorská únia by mala mať len malý sekretariát a celková štruktúra by mala byť voľná, založená len na konkrétnych projektoch.

„Únia je len symbolický pojem“, uviedol zdroj. Takáto koncepcia predstavuje posun od pôvodného Sarkozyho návrhu vytvoriť stálu radu „EuroMed“ podľa vzoru Európskej rady.

Riadiace orgány, ktoré budú dohliadať na projekty vzniknú na ad hoc báze a budú sa snažiť o zapojenie súkromných spoločností podľa modelu verejno-súkromného partnerstva. Týmto spôsobom by mali fungovať napríklad projekty riadenia vodných zdrojov, ochrany poberžia, podpory malých a stredných podnikov či civilnej ochrany.

Fianacovanie projektov zabezpečia medzinárodné organizácie ako Svetová banka, Európska investičná banka, či iné regionálne organizácie. Fondy EÚ sa použijú len v súlade s kritériami spoločenstva.

Členstvo, resp. účasť na projektoch bude dobrovoľná, počíta sa však s plným členstvom Komisie i Ligy arabských štátov.

Projekt by vraj nemal nahradiť existujúice Euro-Stredomorské partnerstvo (EuroMed), ani byť alternatívou k členstvu v EÚ. Plán je stále v štádiu príprav a jeho prvá ucelená podoba by mala byť predložená Komisii tento mesiac.

Pozície

Ministri zahraničia EÚ „pozitívne“ prijali Sarkozyho plán Stredomorskej únie, no trvajú na tom, že by mal „priniesť pridanú hodnotu k tomu, čo sa už deje v rámci Euro-Stredomorského partnerstva.

Z krajín EÚ mimoriadne pozitívne privítalio iniciatívu Stredomorskej únie Španielsko. Premiér Zapatero vyhlásil, že je pripravený sústrediť sa na spoluprácu s krajinami Stredomoria v oblasti bezpečnosti a problémov spojených s imigráciou. 

Turecko návrh odmieta, lebo v ňom vidí snahu odstaviť Turecko od perspektívy riadneho členstva EÚ.

Líbya vyslovila znepokojenie najmä s ohľadom na fakt, že Sarkozy plán zverejnil skôr než sa poradil so svojimi partnermi z Magrebu.