Súd obmedzil právo Komisie stiahnuť legislatívny návrh

Frans Timmermans (zdroj: Európska komisia)

Súdny dvor EÚ sformuloval tri podmienky, za ktorých môže európska exekutíva stiahnuť už raz predložený legislatívny návrh.

Podmienky pre stiahnutie legislatívneho návrhu definoval Súdny dvor EÚ nasledovne:

  • Komisia musí dostatočne oboznámiť s dôvodmi svojho rozhodnutia Radu EÚ aj Európsky parlament,
  • tieto dôvody musia byť podložené dôkazmi a argumentami,
  • keď sa Komisia rozhodne stiahnuť návrh, pretože ostatné inštitúcie ho chcú pozmeniť spôsobom, s ktorým sa nestotožňuje, musí najprv v duchu „úprimnej spolupráce“ vziať do úvahy ich dôvody.

Teoreticky to znamená, že napríklad Európsky parlament by mohol zažalovať Európsku komisiu pred Súdnym dvorom EÚ za to, že podľa neho neurobila dosť pre nájdenie kompromisu medzi troma legislatívnymi inštitúciami. To sa môže napríklad týkať smernice o dĺžke materskej dovolenky, ktorá je dlhodobo na mŕtvom bode.

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans pred časom ohlásil, že ak sa Parlament a Rada nedohodnú do 6 mesiacov, návrh stiahne.

Európska komisia v komentári rozhodnutia Súdneho dvora uviedla, že „víta“ jeho rozhodnutie, nakoľko „potvrdilo právo Komisie stiahnuť (legislatívny návrh)“, ktoré je „intergálnou súčasťou jej práva legislatívnej iniciatívy.“

Súdny dvor rozhodoval na podnet Rady EÚ, ktoré spochybnila stiahnutie rámcového nariadenia o finančnej pomoci nečlenským štátom EÚ.

Rada aj Parlament boli rovnakého názoru, že každé rozhodnutie o poskytnutí pomoci tretej krajine musí byť predmetom riadneho legislatívneho postupu. Komisia v pôvodnom návrhu predpokladala, že toto rozhodovanie zostane v jej rukách. Návrh stiahla predtým než mohli Rada a Parlament prijať zásadne pozmenenú verziu.

Verdikt Súdneho dvora EÚ môže mať podľa odborníkov vplyv aj na nedávne rozhodnutie stopnúť legislatívny balík týkajúci sa rozvoja tzv. obehového hospodárstva využívajúceho odpad (najmä podpora recyklácie).

Právo spochybniť tento krok Európskej komisie majú pred súdom len Rada EÚ (zástupcovia vlád členských štátov) alebo Európsky parlament. Na podobný podnet vyprší v tomto prípade lehota už o dva týždne.

Úmysel nepokračovať s prácou na šiestich legislatívnych aktoch v rámci pôvodne pripravovaného balíka obehového hospodárstva ohlásila nová Komisia Jeana Clauda Juncker po svojom nástupe v rámci snahy o lepšiu reguláciu.

Rada EÚ takto nastavený pracovný program Komisie schválila a Európsky parlament sa tiež nedokázal dohodnúť na uznesení, ktoré by ho priamo spochybnilo.