Súdny dvor EÚ opäť prispel do diskusie o Brexite

Zdroj: EP

Súdny dvor včera (6. októbra) rozhodol, že odňatie volebného práva je v poriadku, ale musí byť primerané zločinu a udelenému trestu. Rozsudok sa týkal prípadu dvoch odsúdených vrahov, ktorí žalovali Francúzsko za porušenie ich občianskych a politických práv na základe Charty základných práv EÚ.

Rozhodnutie sa týka iba volieb do Európskeho parlamentu.

Vo Francúzsku volebné právo strácajú iba väzni s trestom dlhším ako päť rokov. Spojené kráľovstvo ako jediná krajina západnej Európy to robí celoplošne, bez ohľadu na závažnosť zločinu a dĺžku trestu.

Dvojsečná zbraň?

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ nadväzuje na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva spred desiatich rokov v prípade britského väzňa. Vtedy súd Rady Európy vyhlásil odňatie volebného práva väzňom za protiprávne. Vo februári tohto roka Európsky súd pre ľudské práva rozhodoval v rovnakom prípade. Znova potvrdil, že odňatie volebného práva je porušením práv väzňov.

Británia oba rozsudky ignorovala vzhľadom na to, že Rada Európy nemá mechanizmy na to, aby vynútila rešpektovanie rozsudkov tohto súdu.

Keďže ESĽS, čo je súdny orgán Rady Európy, sa v Británii často zamieňa za inštitúciu EÚ, čiatočné potvrdenie britskej argumentácie skutočnou súdnou inštanciou EÚ je argumentom pre kampaň za zotrvanie Británie v EÚ.

Mnohí experti však poukazujú sa niekoľko problémov.

Odborník na právo, Clive Coleman, povedal BBC, že potenciálne sa môže stať, že „väzni v Británii, najmä s kratším trestom ako päť rokov, budú na základe tohto rozsudku žalovať britskú vládu.“

Podľa neho rozsudok naznačuje, že všeobecné odňatie volebného práva väzňom v Británii je v rozpore s európskym právom.

Prídavky iba pri trvalom pobyte

Blížiace sa rozhodnutie Súdneho dvora v inom spore by však mohlo výrazne pomôcť zástancom členstva Británie v únii.

Odporúčanie  generálneho advokáta Súdneho dvora v spore medzi Európskou komisiou a Veľkou Britániou odráža postoj monarchie k „sociálnemu turizmu“. Takéto odporúčanie býva smerodajné pre konečné rozhodnutie Súdneho dvora.

Komisia žaluje Britániu za to, že pri schvaľovaní detských prídavkov pre občanov iných členských štátov EÚ kontroluje, či majú v Británii trvalý pobyt. Podľa nej je to porušenie práva na slobodu pohybu.

Generálny advokát, Cruz Villalón, odporučil, aby Súdny dvor žalobu Európskej komisie proti Veľkej Británii zamietol. Monarchii má mať právo overovať trvalý pobyt žiadateľov o sociálne dávky na deti. Ide vraj o oprávnený prostriedok ochrany britských daňových poplatníkov. 

„Sociálny turizmus“ je jedným z problémov, ktoré sa David Cameron snaží vyriešiť k spokojnosti Britov. Je to jedna z jeho priorít v rámci snahy upraviť podmienky členstva Británie v EÚ pred uskutočnením referenda o zotrvaní v únii.

Premiér by rád dosiahol, aby občania EÚ v Británii mohli žiadať sociálne prídavky v rámci pracovného pomeru až po štyroch rokoch od svojho príchodu do krajiny.

Britská vláda preto privítala odporúčania generálneho advokáta. Bude však čakať na samotný rozsudok Súdneho dvora.