Summit bude najmä o bankovej a fiškálnej únii

Zdroj: Regierungonline/Denzel

Predseda Európskej Komisie José Manuel Barroso, stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi a šéf Euroskupiny Jean-Claude Juncker pred summitom koncom týždňa pripravujú niekoľkostranový dokument. Autori spomínajú štyri piliere nevyhnutné pre silnú hospodársku a menovú úniu a pre zabezpečenie budúcnosti projektu spoločnej meny.

Píše sa v ňom o pokroku smerom k bankovej únii, potrebe integrovanej rozpočtovej politiky, krokoch pre hlbšiu hospodársku integráciu a zachovaní demokratickej legitimity v prípade odovzdania časti suverenity.

Stály predseda Európskej rady predpokladá, že konkrétnejšie plány však budú hotové v októbri či dokonca až v decembri. Európski lídri sa však v prvom rade chcú zamerať na bankovú integráciu, najmä v snahe pretrhnúť úzke prepojenie medzi zlými bankami a zadlženými vládami. Na tento postoj vplýva najmä súčasný tlak na Španielsko.

Diplomati očakávajú dohodu do konca roka, hoci Berlín žiada v prvom rade pokrok vo fiškálnej integrácii. Ten si však bude vyžadovať viac času, vzhľadom na nevyhnutnú úpravu zmlúv.

Banková únia

Pokiaľ ide o bankovú úniu dokument pracuje s návrhmi na jednotnú bankovú kontrolu, spoločnú schému garancií vkladov a fond pre riešenie zlých bánk. V prípade dohľadu je na stole návrh na vytvorenie orgánu, ktorý bude kontrolovať všetky banky EÚ alebo len systémovo dôležité, kým ďalší bude sledovať širšiu, dennodennú činnosť.

Najpravdepodobnejšie je, že Európska centrálna banka bude kontrolovať aktivity najväčších bánk, kým Európsky úrad pre bankovníctvo (EBA) bude sledovať širšiu činnosť a koordinovať prácu národných regulátorov.

Spoločná garančná schéma by podľa dokumentu mala stavať na užšej integrácii medzi národnými systémami. Jednotný mechanizmus na riešenie zlých bánk by zas mal využívať prostriedky z poplatkov alebo transakčnej dane.

V návrhoch sa zároveň uvádza, že zrejme bude nevyhnutné okamžité a trvalé zdieľanie rizika v bankovom sektore v podobne umožnenia priamej rekapitalizácie bánk z trvalého eurovalu (ESM).

Všetky tieto opatrenia sú podľa dokumentu možné v rámci platných zmlúv a môžu byť implementované vcelku rýchlo.

Rozpočtová integrácia

Vo fiškálnej integrácii treba ísť podľa dokumentu nad rámec fiškálnej zmluvy, ktorá zaväzuje k vyrovnanému rozpočtu. Ako ďalej pokračuje, keď sa dosiahne užšia banková a rozpočtová integrácia, otvoria sa otázky fondu pre splatenie dlhov či eurodlhopisov.

To však odmieta najmä nemecká kancelárka Angela Merkelová. Podľa nej by malo ísť až o výsledok dlhého integračného procesu, ktorý bude trvať mnoho rokov. Francúzsko na druhej strane ťažko ustupuje požiadavkám na odovzdanie časti suverenity.

Ďalšie časti dokumentu sa zameriavajú na posilnenie pracovnej mobility, konkurencieschopnosti a na spoločný postup v daňovej oblasti, napríklad spoločný konsolidovaný základ korporátnej dane a transakčnú daň.

Konkrétne rozhodnutia sa od summitu koncom týždňa neočakávajú. Ak sa však lídri dohodnú, že súhlasia s ďalším postupom, Barroso a Van Rompuy môžu dostať mandát na vytvorenie detailnejších návrhom a časových plánov.