Summit EÚ má odvrátiť „dokonalú búrku“

zdroj: eu2009.cz

„Existuje riziko, že do konca tohto roka skončíme s predsedom Európskej komisie, no zároveň bez Komisie a bez Lisabonskej zmluvy“, komentoval nemenovaný diplomat situáciu pre EurActiv.

Narážal na možnosť oddialenia nominácie predsedu Komisie, ku ktorému by sa pridali komplikácie vo finiši ratifikácie Lisabonskej zmluvy. Pri tejto kombinácii by sa Európa mohla dostať do prekérnej situácie, akejsi „perfektnej búrky“, ktorá by nechala Európu bez efektívnej vlády uprostred ekonomickej krízy.

  • Víchrica Klaus

„Stále máme veľký problém s českým prezidentom Václavom Klausom“ dodáva rovnaký diplomat.

Český prezident Václav Klaus zverejnil na svojej webovej stránke list, v ktorom varuje premiéra Jana Fischera, že írske záruky, ktorými sa dnes budú lídri EÚ zaoberať, musia prejsť ratifikáciou v českom parlamente. Podľa Klausa treba „Návrh na prijatie Rozhodnutia hláv štátov a predsedov vlád 27 členských štátov EÚ zasadajúcich v Európskej rade vo vzťahu k obavám írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy“ (ako sa írske záruky nazývajú formálne) ratifikovať parlamentnou cestou a iný postup je v rozpore s českou ústavou a ako taký by ho nemohol akceptovať.

Fischer v reakcii tvrdí, že to nie je potrebné, pretože nejde o „medzinárodnú zmluvu politickej povahy“ ale o „medzinárodnú zmluvu vládneho typu, pre ktorú nie je potrebná plná moc hlavy štátu“.

Podľa diplomatov je Klausovou stratégiou získať čas v nádeji, že sa v Británii dostanú k moci konzervatívci pred tým, než Lisabon vstúpi do platnosti a vypíšu o nej referendum  – ako už niekoľkokrát deklarovali.

Právne záruky pre Írsko označil jeden diplomat za „krehký kompromis medzi minimom pre Írsko a toho, čo je akceptovateľné pre ostatné štáty“. Dôležitý paragraf o ponechaní 27 komisárov nie je súčasťou írskych záruk, ale bude obsiahnutý v záveroch summitu.

  • Barrosov mandát závisí od Európskeho parlamentu

Európskej rade sa dnes prihovorí aj José Manuel Barroso, čo umožní lídrom podporiť ho zatiaľ neoficiálne. Lídri tiež pravdepodobne požiadajú končiace české predsedníctvo a nadchádzajúce švédske predsedníctvo, aby viedli konzultácie s Európskym parlamentom s cieľom zisť, či je v ňom dodatok hlasov pre Barrosove zvolenie.

Tieto konzultácie však budú pravdepodobne o tom, „za akých podmienok je Parlament ochotný podporiť Barrosa“, tvrdí diplomatický zdroj.

V najoptimistickejšom scenári by bol Barroso zvolený v Parlamente už 15. júla. Podpora EP je však zatiaľ neistá. Podľa belgickej poslankyne Annemie Neyts-Uyttebroeck sú vo všetkých politických skupinách „disidenti“ a preto lídri skupín nevedia garantovať stopercentnú podporu v tajnom hlasovaní. Snaha nominovať Barrosa podľa zmluvy z Nice pravdepodobnosť odporu v Parlamente zvyšuje. Poslanci sa jasne vyjadrili, že chcú, aby sa tak stalo už podľa nových pravidiel.

Oddialiť nomináciu chcú aj európski socialisti. „Nie je to ani tak o osobe ako o procedúre", uviedol diplomat z krajiny, v ktorej vládne strana, ktoré je členom PES. Iný zdroj tvrdí, že socialisti podporia Barrosa, ak dostanú post predsedu Európskeho parlamentu (Martin Schulz). Rozhodnutie o predsedovi padne 7. júla.

Mnohé z členských krajín, vrátane Slovenska, Barrosa podporujú, niektoré majú však podmienky. Väčšinou ide o deklarovanie podpory konkrétnych politík. Najväčšia neistota summitu teda pramení z načasovanie Barrosovej nominácie. České predsedníctvo navrhuje neskorší termín. Technicky budú lídri o tejto otázke rokovať dnes pri večeri, v Barrosovej neprítomnosti.

  • Predĺžiť mandát Komisii?

Írske referendum je predbežne naplánované na október. Mandát súčasnej Komisie končí 1. novembra. Ak má kreovanie kolégia komisárov čakať na Lisabon, vypočutia nových komisárov sa nemôžu uskutočniť skôr ako v polovici novembra a nová Komisia ako celok by sa tak v optimistickom scenári mohla po prvýkrát zísť po Novom roku.

Právne oddelenia Komisie a Rady majú rôzny názor na možnosť predĺženia mandátu Komisie. Experti varujú, že akékoľvek rozhodnutie tejto Európskej komisie, ktoré padne po prvom novembri by mohlo byť vyhlásené súdom na nulitné.

  • Riziká summitu

Rizikovými faktormi tohto summitu sú stále chýbajúce časti textu jeho záverov týkajúce sa inštitucionálnych otázok, ako aj fakt, že summitu bude predsedať premiér úradníckej vlády bez silného mandátu. Výzvou je aj presvedčiť niektoré krajiny, že írske záruky nemusia prejsť novým kolom ratifikácie v národných parlamentoch. „Niekoľko krajín má pochybnosti“, povedal diplomat jednej z najväčších krajín EÚ.