Súťaž o logo EÚ vyhral poľský študent

logo50 výročie rímske zmluvy

 

Krátka správa

V súťaži o logo 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv (1957), ktoré si budúci rok EÚ pripomenie, zvíťazil 23-ročný poľský študent dizajnu Szymon Skrzypczak.

Víťazné logo je tvorené slovom „together“ (spolu), písaným rozličnými druhmi písma, ktoré majú zobrazovať „diverzitu európskej histórie a kultúry. V každej jazykovej verzii bude slovo „together“ nahradené ekvivalentom v príslušnom jazyku („ensamble“ vo francúzštine, „spolu“ v slovenčine). Nápis v spodnej časti loga, „Since 1957“, resp. „Od roku 1957“, má upozorňovať na konkrétnu historickú udalosť, ktorú si výročie pripomína.

Súťaže sa zúčastnilo viac ako 1700 mladých dizajnérov zo všetkých členských krajín.

Víťazné logo budú používať všetky inštitúcie EÚ, členské krajiny a regióny v rámci podujatí organizovaných v roku 2007.