Švédske predsednícke logo upozoňuje na klímu

Logo Švédskeho predsedníctva

Pozadie

Švédsko preberie predsedníctvo od Českej republiky 1. júla 2009. Pre Švédsko to bude v poradí len druhé predsedníctvo EÚ, naposledy predsedalo vtedy ešte EÚ 15 v prvom polroku 2001.

V minulosti spôsobilo logo resp. motto niektorých predsedníctiev rozpaky. Naposledy v novembri 2008 kedy Česká republika zamenila motto „Európe to osladíme“ za „Európa bez bariér“. Originál sa príliš spájal s vyjadreniami českého prezidenta Václava Klausa, ktorý povedal, že suverenita ČR sa v EÚ rozpustí ako kocka cukru v šálke čaju.

Otázky

Autorom švédskeho loga je víťazná reklamná agentúra Bacon zo Štokholmu. Text sprevádzajúci víťazný návrh dáva tušiť, že počas švédskeho predsedníctva sa budú často skloňovať témy klimatických zmien a životného prostredia.

Švédi dali za logo oveľa menej ako v roku 2001. To aktuálne ich stálo 26 tisíc eur v porovnaní s 112 tisíc eur pred deviatimi rokmi. Vláda v Štokholme dúfa, že ich logo nebude interpretované ako finančné otrasy rozdeľujúce Európu na východ a západ. Žiadosť Maďarska o multi-miliardový plán pre východnú Európu zostala na summite 1. marca bez odozvy.  

Podobne ako iné európske krajiny Švédsko sa obáva o ekonomické vyhliadky. Ale ako krajina, kde sa rozšírenie EÚ o strednú a východnú Európu stretlo s pozitívnou odozvou budú Švédi pravdepodobne hľadať pozitívne a nestranné riešenie finančnej krízy. Podľa Frederika Langdala, výskumníka na Švédskom inštitúte európskych politických štúdií prebieha teraz vo Švédsku diskusia o tom, akú úlohu môže krajina zohrať v riešení ekonomickej krízy v Európe“.

Malmström tvrdí, že na to, aby sme zaistili budúcu ekonomickú prosperitu v Európe potrebujeme otvoriť trhy. „Musíme umožniť kapitálu a ľudom by sa pohli od upadajúceho priemyslu k rastu. Potrebujeme venovať prostriedky na výskum, inováciu lepšie vzdelávanie. Musíme otvoriť globálny systém obchodu“.

Logo má tvar gule a odráža prianie Švédska vidieť Európu angažovanú na otvorenom trhu a v procese globalizácie. Európa by v švédskom pohľade nemala zo seba robiť pevnosť.

„Potrebujeme, aby viac ľudí pracovalo“, povedala Malmström. „Napriek tomu niektoré členské štáty vnímajú migráciu viac ako problém než ako príležitosť. Zvýšená mobilita a migrácia vytvára tlak na harmonizovanie legislatívy“.  

Švédska vláda chce prijať päťročný program v oblasti spravodlivosti a vnútra, tzv. Štokholmský program pre imigráciu. Pri vytváraní spoločnej imigračnej politiky sa Švédi budú snažiť „zlepšiť koherenciu medzi migráciou a rozvojom“, zdôraznila Malmström.

Švédsko má tiež záľubu v angažovaní sa v politike susedstva. Táto severská krajina sa stavia k rozširovaniu únie pozitívne. Ako povedala Malmström, „Švédsko má silný záujem na tom, aby sa Turecko stalo členom únie, tak ako by mala mať aj EÚ ako celok“.  Švédi by tiež radi ponechali dvere otvorené aj pre ostatné štáty, ktoré splnia kritériá. Malmström napríklad uviedla, že ako Švédka by privítala prihlášku z Islandu.

Otvorený dialóg má byť synonymom švédskeho predsedníctva. Podľa ministerky budú, klimatické zmeny budú mať v takomto dialógu prioritu.