Švédske predsedníctvo a jeho priority

Hoci Francúzsko, Švédsko a Česká republika o definitívnych prioritách svojich troch po sebe nasledujúcich predsedníctiev stále rokujú, niektoré hlavné témy sa už dostávajú na verejnosť.

Švédska ministerka pre európske záležitosti, Cecilia Malmström, vystúpila 21. apríla pred študentmi Inštitútu politických vied v Paríži a informovala ich o priebehu rozhovorov. Načrtla témy, ktoré by sa mali stať prioritami budúceho predsedníctva jej krajiny.

„Musíme sa sústrediť na hlavné otázky, v ktorých sa zhodneme,“ zdôraznila ministerka. Súčasne pripustila, že medzi troma partnermi existuje niekoľko sporných tém:

  • Švédsko a Francúzsko rozdeľuje predovšetkým pohľad na členstvo Turecka v EÚ a "otvorený" pohľad na voľný obchod s krajinou.
  • Francúzsko sa snaží o zachovanie súčasnej podoby Spoločnej poľnohospodárskej politiky v čo najväčšej miere. Na druhej strane Švédsko namieta, aby 40% rozpočtu Spoločenstva smerovalo do tejto oblasti. Otázka je o to dôležitejšia, že to bude práve Švédske predsedníctvo, počas ktorého sa bude rozhodovať o rozpočte a rozpočtových prioritách po roku 2013. Malmström dodala: "Našim cieľom je posilniť a modernizovať rozpočet."

Ministerka súčasne načrtla najdôležitejšie témy budúceho predsedníctva svojej krajiny:

  • Klimatické zmeny, životné prostredie a energetika: Najvyššou prioritou sa stane praktická realizácia dohody, ktorá nahradí Kjótsky protokol. Ministerka je presvedčená, že EÚ musí pokračovať vo svojich klimatických politikách a aj naďalej zostať svetovým lídrom v ochrane podnebia: "Musíme sa zjednotiť s cieľom presvedčiť iných hráčov ako USA alebo Čína"
  • Zamestnanosť, konkurencieschopnosť a hospodársky rast: V roku 2010 skončí platnosť Lisabonskej stratégie a bude potrebné definovať nové ciele hospodárskeho a spoločenského rozvoja. Švédsko bude podľa ministerky "hovoriť ‘áno’ voľnému obchodu a otvoreniu trhu."
  • Bezpečnejšia a otvorenejšia Európa: Pre Francúzsko a Švédsko je prioritný boj proti kriminalite a nelegálnej migrácii. Ministerka spomenula, že v Európe existuje čoraz väčší "demografický deficit, ktorý robí pracovnú imigráciu nevyhnutnou."
  • Baltské more: Jednou z priorít bude aj čelenie nadnárodným výzvam, ktorým je vystavené Baltské more. Podľa Malström je nevyhnutné postaviť otázku ochrany mora pred environmentálnymi hrozbami do prioritnej pozície.

Predsednícka štafeta ďalšej Trojky začne v júli 2008 Francúzskom. V januári ju prevezme susedná Česká republika a do „cieľa“ s ňou počas druhého polroka 2009 pobeží Švédsko.