Švédsko má sen – spoločnú azylovú politiku

Pozadie

Štokholmský program je legislatívny návrh švédskeho predsedníctva v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí na obdobie rokov 2009-2014.

V súčasnosti aktuálny program – haagsky program – tento rok končí.

Podľa švédskeho predsedníctva má štokholmský program za cieľ „definovať rámec pre politiky EÚ v oblasti policajnej spolupráce, spolupráce v oblasti ciel, záchranných služieb, trestno-právnych a občiansko-právnych veciach, azylovej politiky, migrácii a vízovej politike“.

Z týchto tém je politicky „najhorúcejším zemiakom“ pre EÚ práve imigračná a azylová politika. Niektoré členské krajiny ležiace na pobreží Stredozemného mora, napríklad Malta a Taliansko, žiadajú väčšiu pomoc od svojich severných partnerov pri zvládaní prílivu utečencov zo severnej Afriky.

Otázky

Švédsko má jednu z najliberálnejších azylových politík v EÚ. V čele Únie chce presadzovať komplexný spoločný azylový systém.

Švédska vláda chce zaviesť do praxe politiku prístupu k utečencom „s ľudskou tvárou“ a tvrdí, že „súčasný trend, ktorý sa v Európe udomácnil – uzavrieť čo najviac hranice – musíme odmietnuť“.

Vláda v Štokholme chce dať jasne najavo svojim partnerom, že ak má Švédsko niesť neproporčný podiel zodpovednosti za situáciu utečencov, "vyvstane otázka o udržateľnosti nášho azylového systému."

Riešenie je podľa Švédska jasné: „všetky členské štáty by mali zdieľať zodpovednosť za ponuku ochrany utečencom“.  

Podľa Bjarteho Vandvika z mimovládnej organizácie European Council on Refugees and Exiles (ECRE) má Švédsko v tejto otázke „morálnu autoritu“. Ak sa pozriete na čísla, Švédsko prijíma rovnako veľa žiadateľov o azyl na obyvateľa ako Malta, alebo možno ešte viac“, povedal Vandvik pre EurActiv. Európska komisia rovnako nedávno vyhlásila, že bude trvať na „zdieľaní bremena a solidaritu medzi členskými štátmi v otázke azylového systému“.

  • Politická vôľa nie je, hovoria experti

Podľa experta na imigráciu, ktorého kontaktoval EurActiv je len malá šanca, že sa tieto ciele naplnia. Štokholmský program podľa neho obsahuje „samé dobré zámery“ o harmonizácii a spolupráci o ochrane utečencov, migrácii a pod.

„Zároveň je jasné, že neexistuje politiká vôľa, dokonca ani len konsenzus v Rade na to, aby sa také niečo mohlo presadiť“.

Všetky predchádzajúce pokusy o harmonizáciu imigračného a azylového systému zlyhali. Komisia sa dnes prezentuje novým Európskym úradom pre podporu v otázkach azylu (European Asylum Support Office – EASO). „Tým dáva najavo, že sa nepodarilo to, čo sme chceli – spoločný azylový systém – ale pozrite, aký nádherný úrad sme namiesto tohto vytvorili“, hovorí zdroj.

Bjarte Vandvik s týmto názorom súhlasí. „Myslím si, že sú v ťažkej pozícii. Majú nový Parlament, ktorý ešte len musí uchopiť dôležitosť tejto otázky z procedurálneho hľadiska. Keďže tento Parlament bude viac konzervatívny,  pravdepodobne bude aj skeptickejší v otázke harmonizácie“, hovorí šéf ECRE.

Čo však podľa neho má šancu na úspech je otázka vysťahovania, dostať utečencov z táborov a dohodnúť sa na kvótach pre utečencov.

Súčasná politická realita v EÚ môže byť pre Švédske ambície problémom. Stredo-pravé sily sú pri moci v 20 z 27 členských štátov a získali aj väčšinu v európskych voľbách. Tieto sily sú tradične nekompromisné v otázke imigrácie a azylu. Niekoľko členských štátov bude vehementne proti švédskym plánom bojovať.

Moja najväčšia obava je, hovorí Vandvik, že EÚ bude pokračovať zo svojou politikou zatvárania hraníc, ako sa to deje teraz. „Iba zefektívňovať hraničné kontroly, zefektívňovať bezpečnostné opatrenia, no nevenovať sa iným otázkam by bola chyba“, myslí si.

„Myslím, že skutočne harmonizovaného spoločného európskeho azylového systému sa nedočkáme. Je to stále len sen.“

Ďalšie kroky

  • 1. júl 2009: začiatok švédskeho predsedníctva
  • 15.-17. júla 2009: prvá diskusia o štokholmskom programe na vysokej úrovni na neformálnom stretnutí ministrov spravodlivosti a vnútra v Štokholme  
  • 10.-11. decembra 2009: očkávané prijatie štokholmského programu na summite EÚ