Tajomstvo zakladajúcej zmluvy

Jedným z najneobyčajnejších príbehov Európskej únie je príbeh podpisu Rímskej zmluvy z roku 1958.

Zmluvu zakladajúcu európske hospodárske spoločenstvo (EHS) podpísali v Ríme 25. marca 1957.

Znamenala začiatok novej etapy v procese európskej integrácie. Zriadili sa inštitúcie a rozhodovacie procedúry, ktoré mali zosúladiť národné záujmy so spoločným cieľom. Vznik EHS sa stal kľúčovým medzníkom v ďalšom vývoji európskej integrácie.

Predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, predstavil druhé vydanie knihy o histórii Komisie medzi rokmi 1973 a 1986. Udalosti sa zúčastnilo mnoho postáv povojnovej európskej integrácie, napríklad jeden z vedúcich úradníkov Komisie Jeana Monneta, Jean Rabier, ktorý sa narodil v roku 1919.

Rímska zmluva sa vyjednala vo Val Duchesse, bývalom opátstve pri Bruseli. Potrebné materiály, písacie stroje, papier, kopírky bolo preto nutné dopraviť vlakom do Ríma.

Pri švajčiarskych hraniciach vagón aj s naloženými materiálmi potrebnými na podpis zmluvy odpojili. Švajčiarske úrady vysvetľovali, že vlak, ktorý preváža zároveň osoby aj náklad, nemá povolenie prechádzať švajčiarskym územím. Materiály aj úradníci sa tak museli do Ríma prepraviť v oddelených vlakoch.

Na talianskej hranici musel zodpovedný úradník predložiť dovozné certifikáty. Kým úradom vysvetľoval dôležitosť svojej misie, vagón so zmluvou zakladajúcou Európske hospodárske spoločenstvo, zmizol. Do Ríma prišli úradníci a návrh zmluvy s obrovským omeškaním.

V rokovacej miestnosti sa však objavil ďalší problém. Jej steny zdobili Rubensove maľby. Aby sa maľby nepoškodili, kopírovacie stroje sa museli nainštalovať v suteréne. Tam sa najatí talianski študenti snažili dohnať stratený čas.

Po dvoch dňoch však začali štrajkovať a ich prácu museli dokončiť úradníci z Luxemburska, čo ďalej všetko predlžovalo.

Nakoniec sa zmluvu podarilo vytlačiť. Kvôli podmienkam v suteréne boli ale všetky papiere vlhké. Aby dôkladne vyschli, porozkladali sa cez noc na zemi. Na druhý deň ráno, našli úradníci celý suterén uprataný, vraj od „použitého papiera“. Rímsku zmluvu a všetky jej kópie vrátane originálu odstránila upratovačka.

V snahe nájsť Rímsku zmluvu prehľadával mesto tím úradníkov, neúspešne. Jediné riešenie, aké bruselskí úradníci našli, bolo podpísať zmluvu na prázdnom liste papiera, len s menami hláv štátov a vlád.

V prípade, že by aj hlavy štátov a vlád odhalili tento podvod, organizátori sa nebáli, pretože predpokladali, že by si to aj tak nechali pre seba. Snažili sa však zabrániť prílišnému záujmu novinárov.

Zbieranie takýchto príbehov je dôležité na vyvrátenie mýtu, že súčasná európska integrácia je zložitejšia než bola predtým, hovorí Karine Auriol výskumníčka z European School of Administration. História Európy bola v podstate vždy krízovým manažmentom, tvrdí.