Talianskeho komisára si nekúpi žiaden lobista

Európski poslanci pripravili pre Antonia Tajaniho tri hodiny otázok na telo. Ako každý nominant na post európskeho komisára, aj on musel absolvovať povinné vypočutie pred plénom EP.

„Žiadna loby si ma nemôže len tak kúpiť,“ odpovedal Tajani na otázku poslancov, ako bude garantovať nezávislosť od záujmových skupín pôsobiacich v oblasti letectva. V minulosti totiž pracoval v oblasti letovej prevádzky a civilnej kontroly vzdušného priestoru.

Talian sa nevyhol ani ďalšej priamej otázke, súvisiacej s vyšetrovaním vládnej pôžičky vo výške 300 mil. eur pre leteckého dopravcu Alitalia. Budúci komisár podčiarkol, že „medzi Alitalia a inými spoločnosťami neexistuje žiaden rozdiel.“ Dodal, že jeho talianska národnosť mu nebráni byť „jedným z ochrancom [zakladajúcich] Zmlúv [o EÚ]” a že už začal skúmať, či bolo poskytnutie prostriedkov v súlade s pravidlami o štátnej pomoci.

Berlusconiho človek poslancov prekvapil svojím inovatívnym prístupom k leteckej doprave. Existenciu 27 národných centier pre kontrolu letov označil za prekonanú, zatiaľ čo ich spojenie a vytvorenie jednotného európskeho dispečingu považuje za kľúčový krok k znižovaniu emisií CO2 vo vzdušnej doprave.

Tajanimu sa nepáčia súčasné prísne obmedzenia dotýkajúce sa prítomnosti tekutín v príručnej batožine v lietadle. Chcel by predstaviť systém detekcie nebezpečných tekutín a zrušiť nepopulárny zákaz prítomnosti nápojov v osobných veciach.

Poslanci súčasne vypočuli aj terajšieho podpredsedu Komisie, Jacquesa Barrota. Predvolanie pred EP súvisí so zmenou jeho portfólia. Z doterajšieho komisára pre oblasť dopravy sa definitívne stane komisár pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Poslanci využili čas predovšetkým pre spovedanie z politických otázok. Zaujímal ich najmä Francúzov názor na budúcu reformu Spoločenstva.

Barrot označil referendum v Írsku za nevhodný spôsob prijímania tak zásadného dokumentu. Dodal, že zamrznutie Lisabonskej zmluvy „odďaľuje“ posilňovanie kompetencií EP, preto musí EÚ aj naďalej zostať „modelom,“ ktorý rešpektuje „trojuholník vytvorený slobodou, bezpečnosťou a spravodlivosťou.“

Spomedzi svojich priorít zdôraznil boj proti diskriminácii a ochranu údajov, ktoré sú citlivou otázkou najmä vo vzťahoch s USA. Barrot súčasne predstavil myšlienku vytvorenia systému rýchleho zásadu v súvislosti s únosmi detí. V otázkach rozvodov manželstiev sa vyslovil za ochranu strán, ktoré sú v menšine. K migrantom má pozitívny vzťah a je za ich integráciu do bežnej spoločnosti, no súčasne chce posilniť ochranu vonkajších hraníc.

Antonio Tajani a Jacques Barrot sa ujmú svojich portfólií 18. júna 2008, kedy ich vo funkciách potvrdia európski poslanci v plenárnom hlasovaní. Nepredpokladá sa však, že by ktokoľvek z nich mal problém získať dôveru EP.