Taliansky premiér chce Spojené štáty európske

„Snívam, myslím a pracujem na Spojených štátoch európskych pre budúcnosť mojich detí,“ povedal Renzi na konferencii o stave únie vo Florencii. Vyzval európskych lídrov, aby sa „vyhli studenému jazyku technokracie a poukazovali na to, že silnejšia a súdržnejšia Európa je jediným riešením na problémy našej doby“.

Renzi taktiež predstavil priority nadchádzajúceho talianskeho predsedníctva v EÚ, ktoré začne 1.júla 2014.

Európske voľby sú podľa neho po prvýkrát niečo viac ako len súhrn volebných kampaní. Varoval pred  anti-európskym populizmom. Mainstreamové politické sily by sa nemali báť hovoriť nahlas a ponúkať diametrálne rozdielny projekt  než populistické strany. „Populizmu sa darí vďaka neúčasti na voľbách,“ hovorí Renzi.

Jedinou účinnou odpoveďou je podľa neho ponúknuť „myšlienku Európy, ktorá korešponduje s atraktívnym dobrodružstvom, a nie len finančným a hospodárskym cvičením.“ EÚ podľa Renziho „nie je len spoločná minulosť ale aj spoločný osud, ktorému je nemožné uniknúť.“

Prioritami pre nadchádzajúce talianske predsedníctvo sú rast a zamestnanosť, ako zakladajúce hodnoty Európy, občianske práva a otvorenosť voči svetu, nie len v obchode a hospodárskych vzťahoch, ale aj v hodnotách.

„Nemôžeme sa nazývať Európanmi, ak v prípade, že sme svedkami bolesti vo svete, otočíme sa na druhú stranu,“ povedal.

Ak je pravda, že poslednému obdobiu európskej integrácie dominovala finančná a hospodárska kríza a potreba riešiť tieto výzvy, tak je tiež pravda, že niektoré európske pravidlá sa musia zmeniť, tvrdí. Zmena, ktorú má Renzi na mysli, je radikálna: „Potrebujeme Európu, ktorá nezaťažuje, kde pravidlá budú jednoduché a lepšie zdieľané.“

Na konci svojho prejavu Renzi označil imigráciu za hlavnú prioritu: „ Obchod sa nemôže uzavrieť do ohrady a stratiť zo zreteľa základnú hodnotu otvorenosti, ktorá volá po novej definícii konceptu hraníc, hlavne tých v Stredomorí.“

„Je Stredomorie talianska alebo európska hranica?“ pýta sa premiér. Súhlasí s komisárkou pre vnútorné veci Ceciliou Malmströemovou, ktorá presadzuje, aby sa azylová politika stala európskou kompetenciou.

„Každý deň počas nášho predsedníctva budeme poukazovať na kontrast medzi Európou, ktorá potvrdzuje svoje hodnoty a Európou, ktorá ich nedokáže napĺňať, keď upiera možnosť svojim sestrám a bratom, aby boli vítaní v celej EÚ,“ hovorí Renzi.