Tichý summit má ukázať Van Rompuyovu zručnosť

Lídri EÚ sa dnes stretávajú v Bruseli, aby formalizovali svoju dohodu v dvoch bodoch. Zvyšok záverov summitu bol takmer úplne odsúhlasený v predstihu.

Prvým bodom je otázka obmedzenej zmeny zmlúv, ktorú žiada Nemecko, aby mohol vzniknúť stály záchranný mechanizmus, ku ktorému by sa mohli krajiny eurozóny utiecť ako k poslednej možnosti v prípade vážnej dlhovej krízy podobnej gréckej a írskej.  

V praxi by to malo znamenať, že bude k článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Osobitné ustanovenia pre členské štáty, ktorých menou je euro) pridaná jedna veta v znení:

„Členské štáty, ktorých menou je euro môžu založiť stabilizačný mechanizmus, ktorý by zabezpečoval stabilitu eurozóny ako celku. Poskytnutie finančnej asistencie bude predmetom prísnej kondicionality“.

Členské štáty sa budú môcť vyhnúť ratifikácii zmeny Zmluvy v referendách, keďže je zmena zmluvy označená za malú a spadá pod kategóriu „zjednodušeného revízneho postupu“ podľa článku 48. odsek 6 Lisabonskej zmluvy. Stále však platí, že všetkých 27 štátov musí ratifikovať zmeny v národných parlamentoch.

Krajiny, ktoré nepoužívajú euro, napríklad Veľká Británia alebo Švédsko. nebudú zodpovedné za žiadny finančný dopad na rozpočet EÚ a nebudú hlasovať pri rozhodnutí o aktivácii tohto mechanizmu.

Finálne detaily budú dotiahnuté ministrami financií pred Európskou radou v marci na budúci rok.  Potom začne ratifikačný proces, ktorý by mal skončiť do konca roka 2012, čo umožní vznik nového, tentoraz už stáleho mechanizmu, od začiatku januára 2013.

Aj nový krízový mechanizmus bude modelovaný podľa dočasného fondu, ktorý sa použil pre Grécko a Írsko. Právna forma toho súčasného mechanizmu  vyprší v júni 2013.

Žiadne spoločné dlhopisy

Finančná dohoda by nemala zahŕňať eurobody pretože by to znamenalo stálu výnimku z pravidla, že krajiny si nesmú navzájom kryť dlhy.

Druhá otázka do diskusie pre hlavy štátov a vlád môže byť zložitejšia. V princípe sa musia dohodnúť  ako sa nový mechanizmus bude spúšťať, ako bude financovaný, či a akú prípadnú úlohu v ňom budú zohrávať finančné trhy atď. V týchto otázkach sa dohoda skôr ako v apríli budúceho roka neočakáva.  Detaily by mali byť známe do júna.

Znova o rozpočte?

Lídri by sa údajne radi vyhli opakovaniu októbrového summitu, kedy britský premiér David Cameron otvoril otázku európskeho rozpočtu na rok 2011 a implicitne aj sedemročnej finančnej perspektívy. Žiadal aby odzrkadľovala úsporné politiky členských štátov.

Nový rozpočtový rámec pre roky 2014 až 2020 na agende tejto Európskej rady nefiguruje. Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy údajne členským štátom odkázal, že otváranie tejto otázky by bolo urážkou pre Európsku komisiu.

Diskusie o budúcej finančnej perspektíve by nemali začať skôr ako Komisia v júni budúceho roka nepredloží svoj návrh. Iný chronologický postup by mohol vyvolávať dojem, že členské štáty Komisiu inštruujú.

„Summit je veľmi dobre pripravený. Van Rompuy a jeho tím viedli veľmi aktívne politické konzultácie“, povedal pre EurActiv vysoko postavený diplomat.

Aj otázka penzijných reforiem a ich zarátavania do dlhov, v ktorej sa dospelo ku kompromisu ešte pred summitom, poukazuje podľa neho na Van Rompuyove zručnosti.

Diplomati tiež dúfajú, že summit neskomplikujú žiadne „inovatívne nápady na poslednú chvíľu“. Otváranie takých téma sú eurobondy alebo vlastné zdroje EÚ by sa teraz nepokladalo „za príliš dobre načasované“.