Tieňový summit EÚ: Únia zlyhala a nedržala sa zmluvy

zdoj: wiki

„EÚ zlyhala a dokonca porušila zmluvu,“ vyhlásil Daniel Cohn-Bendit, spolupredseda Zelených/Európskej slobodnej aliancie v EP a jeden z lídrov nedávno založenej Spinelliho skupiny. Skupina zorganizovala svoj prvý „tieňový summit“ krátko pred konaním Európskej rady minulý týždeň (24.-25. marca), na ktorom reagovala na oficiálnu agendu stretnutia hláv štátov a vlád Únie.

Európska únia vyzerá vďaka absolútnej absencii konzistentnosti v zahraničnej politike smiešne, vyhlásil na stretnutí Cohn-Bendit. Podľa neho bolo rozdielne hlasovanie v Bezpečnostnej rade OSN o bezletovej zóne v Líbyi „absurdné“. Skupina prezentovala v Bruseli vlastné, tieňové závery Európskej rady.

Zakopávanie o Lisabonskú zmluvu

Podľa Spinelliho skupiny, ktorá obhajuje európsky prístup pred medzivládnymi riešeniami v rozhodovaní EÚ, členské krajiny obišli článok 34 Lisabonskej zmluvy.

Ten hovorí, že členské štáty by mali koordinovať svoje konanie v medzinárodných organizáciách  a konferenciách, pričom túto koordináciu má mať na starosti vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Tou je v súčasnosti Britka Catherine Ashtonová.

Podľa lídra Zelených bude Európsky parlament odteraz požadovať od šéfky európskej diplomacie väčšiu činorodosť. „Nemôže nám len predložiť svoju agendu a porozprávať s kým všetkým sa stretla, to nestačí“.

Podľa lídra liberálnej skupiny v Európskom parlamente a ďalšieho z popredných postáv v skupine, Guy Verhofstadta, chýbala EÚ pokiaľ ide o revolúcie v arabských krajinách a líbyjskú krízu iniciatíva.

„Nestačí povedať, že nás to znepokojuje, musíme prísť s koordinovanou akciou“, hovorí bývalý belgický premiér Verhofstatdt. „Žiadame, aby sa táto koordinácia, čo najskôr začala, naozaj potrebujeme európsku zahraničnú politiku“, uvádza sa v záveroch skupiny. Dokument zdôrazňuje, že v arabských revolúciách ide o rovnaké univerzálne hodnoty, za ktorými stojí aj Európa a ktoré potrebujú podporu.

Takýto prístup je žiaduci o to viac, že situácia sa zhoršuje aj v Bahrajne či Sýrii. V prípade Sýrie by podľa Spinelliho skupiny malo zo strany EÚ prísť k zastaveniu rokovaní o partnerstve. Voči Bahrajnu by mali byť zase uvalené sankcie.

Nie len vyrovnané rozpočty

Verhofstadt zopakoval svoje tvrdenie, že samotné vyrovnané rozpočty a finančná disciplína neprinesú väčšiu prosperitu, na podnietenie rastu bude treba podľa neho viac investícií v 27 členských štátoch.

Spinelliho skupina tvrdí, že EÚ by mala prísť s ambicióznym 10 ročným investičným plánom v hodnote viac ako 4 biliardy eur, ktoré by mali prísť hlavne zo súkromného sektora. Osvojili si tiež myšlienku vydávania európskych projektových dlhopisov, ktoré by mohli pomôcť modernizácii a prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku. Takéto investície by mali zahŕňať vzdelávanie, dopravu a energetickú infraštruktúru.

Európske projektové dlhopisy oficiálne podporil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, ktorý túto myšlienku predstavil ako alternatívu k kontroverznejším eurobodnom. U členských štátov, ktoré prechádzajú ďalekosiahlymi úspornými opatreniami by však pravdepodobne narazila na odpor.

Za federálnu politiku hospodárskeho vládnutia

V eurozóne by mala podľa skupiny vzniknúť federálna politika pre hospodársku konvergenciu:

„Zlyhanie predchádzajúcich snáh o hospodárske oživenie naznačuje, že medzivládna metóda, kde štáty monitorujú a kontrolujú proces nefunguje“, uvádza sa v záveroch. Tie tiež žiadajú od Európskej komisie, aby bola proaktívna a schopná prijímať korektívne opatrenia a ukladať sankcie. Verhofstadt zdôrazňuje, že ich federálny zákon obsahuje už v súčasnosti dohodnutých šesť návrhov v oblasti hospodárskeho riadenia a paktu pre euro, pričom Parlament právo spolurozhodovať minimálne o štyroch z nich.

„Pakt pre euro je príliš málo, príliš neskoro. Hlavy štátov a vlád nemajú globálnu víziu a rozptyľujú ich krátkodobé riešenia. Je potrebný lepší dlhodobý prístup“, konštatoval šéf euroliberálov.