Timmermans: Nič lepšie ako kvóty zatiaľ nemáme

zdroj: EC

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans naznačil, že kvóty na prerozdeľovanie migrantov sú zatiaľ najlepším riešením na odbremenenie štátov, ktoré čelia náporu utečencov a migrantov v prvej línii. 

„Nevidel som ešte nikoho, kto by prišiel s lepším návrhom," povedal na včerajšom stretnutí s rakúskym spolkovým kancelárom Wernerom Faymannom vo Viedni. Informovala o tom tlačová agentúra APA.

Na poslednom summite európskych lídrov v Bruseli sa krajiny dohodli na „dobrovoľnom“ postupe pri riešení krízy v Stredomorí. Podľa posledných júnových odhadov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov Taliansko od začiatku roka z mora „vylovilo“ približne 62 000 migrantov, Grécko o niekoľko tisíc viac.  

Maďarsko, cez ktoré prechádzajú migranti „po balkánskej ceste“ ich tento rok registrovalo približne 67 000. Spolu s Bulharskom, ktoré čelí náporu utečencov zo Sýrie prichádzajúcich z Turecka, tak úniu požiadali o výnimku a na ďalších plánoch únie v otázkach prerozdeľovania či realokácie nebudú musieť participovať.

Konkrétne návrhy, ktoré by nahradili povinné kvóty,  by podľa slov podpredsedu Komisie Timmermansa mohla exekutíva predstaviť už v júli. Stiahnutie sa na národnoštátne hranice však nie je, ako naznačil, riešením.

Timmermans sa vyslovil aj za lepšiu ochranu štátnych hraníc a za vracanie žiadateľov o azyl, ktorí nemajú na útočisko opodstatnený nárok.

Súčasne pripomenul, že žiadosti o azyl z kandidátskych krajín na členstvo v únii nedávajú zmysel. Narážal tak na prílev Albáncov, kosovských Albáncov ale aj obyvateľov Bosny a Hercegoviny, ktorí žiadajú o azyl najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Osoby z vojnových oblastí, akými sú napríklad Sýria alebo Eritrea, by mali právo na azyl.

OECD bije na poplach

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), dnes v jej parížskom sídle zverejnila správu, v ktorej zdôrazňuje, že členské krajiny EÚ nedostatočne integrujú prisťahovalcov. Ide o prvú porovnávaciu analýzu na medzinárodnej úrovni, ktorá sa zaoberá imigrantmi a ich deťmi.

Zo štúdie vyplýva, že deti prisťahovalcov žijúcich v Európskej únii čelia diskriminácii a až o 50 percent vyššej miere nezamestnanosti ako ostatní mladí ľudia v Európe. „Miesto, kde sa narodili rodičia, má stále veľký vplyv na šancu uplatniť sa v živote," uviedol generálny tajomník OECD Angel Gurría.

V krajinách EÚ a OECD dnes žije o 30 percent viac imigrantov ako v roku 2000. Chudoba a preplnené domácnosti oveľa častejším javom v komunitách imigrantov ako vo väčšinovej spoločnosti.

Správa OECD poukázala na skutočnosť, že aj nezamestnanosť je v mnohých krajinách oveľa vyššia u imigrantov ako medzi ostatnými občanmi. Predovšetkým však v Španielsku, Grécku, Belgicku a Švédsku, kde sa rozdiely medzi prisťahovalcami a ostatnou spoločnosťou pohybujú v rozmedzí 10 až 12 percent. Najnižšia nezamestnanosť imigrantov je naopak v Švajčiarsku, Nórsku, Luxembursku a Nemecku. 

Rovnako poukazujú na to, že mnohí prisťahovalci vykonávajú práce, na ktoré sú prekvalifikovaní. V priestore EÚ je to prípad až 42 percent prisťahovalcov, ktorí vykonávajú podradné práce, hoci majú vyššie vzdelanie.

EurActiv/TASR