Tlmočenie v inštitúciách EÚ stojí 163 miliárd eur

 

Krátka správa

Správu predkladal Alexander Stubb (EPP-ED) a vychádzala z mimoriadnej správy Európskeho dvoru audítorov. Uvedená suma predstavuje 1% celkového rozpočtu EÚ. Správa europoslanca Stubba konštatuje, že viacjazyčnosť je jednou z výhod EÚ, treba však prihliadať aj na peniaze daňových poplatníkov. Na margo nákladov za tlmočenie predkladateľ správy poznamenal: „Nie je to príliš vysoká cena za demokraciu.“

Celkovým cieľom správy bolo preskúmať možnosti zlepšenia a zlacnenia tlmočníckych služieb. Deň prekladu v Európskom parlamente stojí 1476 eur, v Komisii je to 1046 eur. Celodenné stretnutie so všetkými 20 oficiálnymi jazykmi v EP stojí 118 000 eur – ak by bola používaná iba angličtina, francúzština a nemčina, cena je len 8900 eur. Europoslance Stubb však vec nechce hodnotiť z ekonomického hľadiska: „Členovia majú plné právo používať oficiálny jazyk, ktorý si vyberú.“

Správa nevidí možnosti ušetriť v obmedzení tohto práva, ale v zefektívnení využívania služieb. Až 16% nákladov za tlmočenie tvoria služby, ktoré boli objednané, ale neboli využité, resp. boli zrušené na poslednú chvíľu (so zodpovedajúcimi storno poplatkami). Správa preto žiada lepšiu spoluprácu medzi zamestnancami EP a najímanými tlmočníkmi, flexibilitu pri plánovaní služieb, a zníženie cestovných a ubytovacích nákladov.