Tonio Borg: Nemám žiadnu skrytú agendu

Zdroj: EP

Malťana Tonio Borga včera poobede v Európskom parlamente “vypočúvalo“ spoločné zasadnutie výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, výbor pre jednotný trh a výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Prioritou tabaková smernica

Bývalý komisár John Dalli odstúpil kvôli podozreniam v súvislosti so snahy o vonkajšie ovplyvňovanie dlhoočakávanej smernice o tabakových výrobkoch. Tá bude prioritou aj pre nového komisára.

Je podľa Borga realistické zvládnuť, aby do januára prešla konzultačným procesom v rámci EK a následne postúpená Európskemu parlamentu a Rade. „Som presvedčený, že smernice nie je mŕtva, práve naopak“, ubezpečil poslancov, ktorí sa obávajú, že sa jej prijímanie pretiahne až na ďalšie volebné obdobie. Borg ubezpečil, že urobí všetko, aby sa tak nestalo.  

„Vo všeobecnosti by mali tabakové výrobky vyzerať a chutiť ako tabakové výrobky“, povedal. Zároveň sa odvolal na článok 114, ktorý zaručuje na vnútornom trhu EÚ vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia. Komisia bude podľa neho viesť osvetové kampane a chrániť najmä mládež.

Na priamu otázku k najspornejšej časti tabakovej smernice, či podporuje generické obaly cigariet odpovedal, že návrh smernice je zatiaľ neverejný, no on si myslí, že štáty by sa mali samé rozhodnúť, či chcú generické obaly, alebo nie. Povedal však tiež, že sa nebude snažiť zmäkčiť návrh, ktorý je už teraz vo vnútorných procesoch. Stále nie je isté, či generické obaly sú jeho súčasťou.

Etické otázky

Pri zostavovaní Európskej komisie v roku 2004 neprešiel parlamentným sitom taliansky nominant Rocco Buttiglione, ktorý mal podľa väčšiny členov EP príliš konzervatívne názory. Vzhľadom na otvorene kresťanský svetonázor Tonio Borga existovala obava, že dopadne podobne.

Híringu preto predchádzali bilaterálne stretnutia Borga s europoslancami, o ktorých sa predpokladalo, že by mohli jeho nomináciu potopiť. Medzi nimi boli britský labourista a predseda neformálnej skupiny europoslancov bojujúcich za práva homosexuálov Michael Cashman. Borg sa stretol aj so šéfom frakcie Socialistov a demokratov Hannesom Swobodom. Cieľom bolo ubezpečiť členov EP, že jeho osobné názory nemajú ako kolidovať s výkonom funkcie európskeho komisára, ktorý sa k najcitlivejším témam v rámci agendy zdravia ako sú aj interrupcie dostáva len okrajovo. Borg viackrát počas híringu zdôraznil, že bude rešpektovať princíp subsidiarity, na základe ktorého sú tieto otázky v kompetencii členských štátov.

Na margo otázky o niekdajšej snahe zakázať na Malte vycestovanie za interrupciou do zahraničia sa Borg obhajoval 14 rokov starým novinovým článkom, podľa ktorého sa vyjadril, že síce s interrupciami osobne nesúhlasí, ale je právne v poriadku, ak ženy interrupciu podstúpia v zahraničí.

Na otázku, či subsidiaritu nepoužíva len ako svoje alibi, Borg odpovedal: "Neprišiel som sa sem vzdať svojho osobného presvedčenia, to by bolo pokrytecké a vy by ste to hneď prekukli“.

„To čo vidíte, je to čo dostanete, povedal pri inej príležitosti. Nemám žiadnu skrytú agendu.“

Spojenec Slovenska

Poprel, že by sa niekedy vyjadroval dehonestujúco o homosexuálne orientovaných ľuďoch. „Nikdy som sa nevyjadroval pohoršujúco o právach rovnakého pohlavia, vždy som však hlasoval podľa svojho presvedčenia.“

Tonio Borg bol do roku 1998 maltským ministrom vnútra, v roku 2003 mu tiež bola pridelená agenda spravodlivosti. Bol tak na Rade ministrov spojencom niekdajších ministrov za KDH Vladimíra Palka a Daniela Lipšica, ktorí v roku 2004 úspešne presadzovali vyňatie návrhu na vzájomné uznávanie partnerských zväzkov z Haagskeho programu spolupráce vo vnútorných veciach. Odvtedy sa téma priznávania rovnakých práv registrovaným zväzkom za hranicami otvára na európskej pôde opakovane.

Keď sa Borga špecificky pýtali na jeho postoj k legislatíve, ktorá by zakázala diskrimináciu voči párom rovnakého pohlavia naprieč EÚ, ktorú Komisia predložila naposledy v roku 2008, odpovedal len, že bude bojovať za právo homosexuálov napríklad navštíviť svojho partnera v nemocnici.

V rámci možností svojej agendy prisľúbil pracovať na odstránení diskriminácie v oblasti darovania krvi voči homosexuálne orientovaným mužom.

Prekvapivo Borg na otázku europoslankyne odpovedal, že by podporil kvóty pre zastúpenie žien v manažmente firiem, čo je návrh Viviane Redingovej, ktorý nemá celkom podporu ani v samotnej Komisii.

Klinické skúšania

Borg chce sfinalizovať agendu smernice o klinických skúškach, ktorá má pomôcť bojovať proti negatívnemu trendu ich klesajúcemu počtu v Európe. Ambíciou je znížiť súvisiacu administratívu pri zachovaní bezpečnosti skúšok. Borg pripomenul, že okrem farmaceutického sektoru sú ich iniciátorom aj akademické inštitúcie, ktoré treba odbremeniť od nezmyslenej administratívy. Priestor na zlepšenie vidí aj v etickej kontrole skúšani. 

Na margo obvinení z konfliktu záujmov v niektorých európskych agentúrach ako je EMA alebo EFSA, Borg sľúbil, že bude diskutovať o novom a možno aj rovnakom nastavení pravidiel pre všetkých. Úplne sa vyhol komentovaniu prípadu svojho predchodcu Dalliho.

Pozorovatelia po včerajšom híringu zväčša hovoria, že Borg obstál. Najväčšia frakcia v Európskom parlamente – EĽS – mu už deklarovala svoju podporu.

Pozície

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) považuje tlaky na stiahnutie Borgovej kandidatúry, ktoré pred híringom rezonovali, kvôli jeho osobným hodnotovým postojom v otázkach rodiny a ochrany nenarodených detí za neprípustné.

"Tonio Borg je človek, o ktorého demokratickom zmýšľaní a vysokej odbornej kvalifikácii neexistuje žiadna pochybnosť. Pritom ani definícia rodiny, ani stupeň ochrany života a zdravia nenarodeného dieťaťa nie sú v kompetencii EÚ. Naopak, Charta základných práv EÚ v článku 10 garantuje každému – vrátane európskeho komisára – právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Tí, ktorí spochybňujú kandidatúru Tonio Borga na post komisára len preto, že zastáva kresťanské hodnoty, škodia európskej myšlienke. Zároveň spochybňujú základné občianske práva, ktorých sa v iných prípadoch tak hlasno domáhajú pre seba“, zdôraznila Záborská.

"Od prvej otázky bolo zrejmé, že sa jedná o veľmi schopného a kompetentného kandidáta a to napriek rôznym negatívnym šumom v kuloároch," hovorí europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH), ktorý sa vypočutia zúčastnil. 

„Napriek krátkemu času na prípravu od svojej rezignácie kandidát vystupoval sebaisto a fundovane, nikdy sa žiadnej otázke nevyhol. Dalo sa pozorovať, že boduje aj u poslancov, ktorí boli na začiatku bojovne naladení. Predseda výboru pre verejné zdravie, životné prostredie a bezpečnosť potravín v záverečnom slove bez zaváhanie konštatoval, že EP má dočinenia s veľmi schopným kandidátom, s ktorým bude v budúcnosti konštruktívna spolupráca." Mikolášik verí že Borg bude v EP potvrdený pohodlnou väčšinou.