Tony Blair podmieňuje podporu reformy EÚ

Tony Blair

Krátka správa

Na summite Európskej rady (21.-22. jún 2007) sa má rozhodnúť o tom, či a akou cestou inštitucionálnej reformy sa bude uberať EÚ.

18. júna 2007 odchádzajúci britský premiér Tony Blair definoval štyri podmienky, za ktorých by sa vo Veľkej Británii nemuselo konať referendum. Jestvuje totiž obava, že britská verejnosť by mohla nový návrh Zmluvy odmietnuť podobne, ako tomu bolo v roku 2005 vo Francúzsku a v Holandsku. Navyše sa očakáva, že Blaira vo funkcii premiéra vystrieda súčasný minister financií Gordon Brown, ktorý zastáva voči EÚ skeptickejšie pozície.

Blair povedal:

  • „Po prvé, nebudeme akceptovať dohodu, ktorá umožňuje charte základných práv meniť britské právo akýmkoľvek spôsobom.
  • Po druhé, nebudeme súhlasiť s niečím, čo nahradzuje rolu britskej zahraničnej politiky a nášho ministra zahraničia.
  • Po tretie, nebudeme súhlasiť so vzdaním sa našich možností kontrolovať spoločný právny, súdny a policajný systém.
  • A po štvrté, nebudeme súhlasiť s ničím, čo [nás] posúva k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou [a zároveň] môže mať silné slovo v otázkach nášho daňového systému.“

Summit by mal byť poslednou veľkou udalosťou, krátko po ktorej Blair z postu britského ministerského predsedu odstúpi. Či to však bude naozaj tak, ukáže blízka budúcnosť. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy totiž načrtol, že si Blaira vie predstaviť na poste prezidenta EÚ. Úrad na Downing Street 10 však opakovane uviedol, že „premiér jasne deklaroval, že sa neplánuje vrátiť do predných frontových línií politiky.“

Post prezidenta EÚ mal byť vytvorený pôvodným návrhom Ústavnej zmluvy. Je možné, že tento prvok bude obsahovať aj najbližšia inštitucionálna reforma. Stály predseda Európskej rady (prezident EÚ) by bol volený na obdobie 2,5 roka s možnosťou znovuzvolenia. Takýto systém by nahradil doterajší princíp polročného rotačného predsedníctva medzi členskými krajinami.