Topolánek a Fico chcú Chorvátsko v EÚ

Je v záujme oboch krajín, Slovenska i Česka, aby Chorvátsko vstúpilo do EÚ tak skoro, ako to bude možné. V Prahe sa na tom 21. augusta zhodli premiéri Mirek Topolánek a Robert Fico. Obaja lídri si v hlavnom meste Českej republiky, niekdajšom hlavnom meste ČSSR, pripomenuli 40. výročie vpádu sovietskych vojsk do krajiny.

Topolánkov a Ficov názor je však v rozpore s líniou, ktorú presadzuje Nicolas Sarkozy. Francúzsky prezident trvá na tom, aby sa EÚ ďalej rozširovala až po tom, čo vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti. Inými slovami, najskôr treba prispôsobiť inštitúcie a až potom dovoliť, aby v nich zasadali reprezentanti viacerých krajín (EurActiv 23/06/08).

Fico povedal, že formálnym prekážkam, ktoré vyvstali z írskeho „nie“ pre Lisabonskú zmluvu, nemožno dovoliť, aby sa postavili do cesty Chorvátskemu vstupu do EÚ. Topolánek dodal, že vstup tohto štátu do Spoločenstva bude jednou z priorít Českého predsedníctva, ktoré je naplánované na prvú polovicu roka 2009. Obaja premiéri majú v pláne lobovať za rozšírenie aj v ostatných členských krajinách.

Mirek Topolánek v júni 2008 povedal, že Chorvátsko by mohlo vstúpiť do EÚ na základe Zmluvy z Nice, ktorá je platná od februára 2003. Podľa neho by si však taký krok vyžadoval dohodu súčasných 27 členov. Problémom je, že posledná z reforiem zmluvných základov upravuje fungovanie a procedúry rozhodovania inštitúcií pre situáciu, kedy existuje najviac 27 členských krajín, čo je súčasný stav.

K európskym témam sa pri príležitosti spomienky na 20. august 1968 vyjadril aj bývalý disident a neskorší československý a český prezident, Václav Havel. Pre spravodajský kanál France 24 povedal, že Česko je s členstvom v EÚ spokojné. Odmietol údajný euroskepticizmus, ktorý je podľa médií príznačný pre českú verejnosť. Podľa neho ide len o zdanie, nakoľko sťažovanie sa je jednou z charakteristík povahy národa. Na otázku, ako to je s rezervovanosťou súčasného českého prezidenta k EÚ, Havel povedal, že „Klaus rád provokuje,“ no nie je jeho úlohou hodnotiť, či je ratifikácia Lisabonskej zmluvy zastavená alebo nie.