Transcrime: Nová regulácia tabaku môže viesť k zvýšeniu kriminality

Zdroj: TASR/AP/Petar Petrov

Európska komisia koncom septembra 2010 spustila verejnú konzultáciu k možnej revízii smernice o tabakových výrobkoch. Nastolila problémy v šiestich oblastiach: rozsah smernice, regulácia bezdymových tabakových výrobkov, informácie pre spotrebiteľov, reportovanie a registrácia ingrediencií, regulácia ingrediencií a dostupnosť tabakových produktov.

Navrhla napríklad väčšie obrazové zdravotné výstrahy na oboch stranách obalov cigariet, nevýrazné (čierno-biele) balenie cigariet a reguláciu škodlivých, návykových a atraktívnych látok v tabakových výrobkoch (napríklad vanilka, mentol, škorica).

Konzultácia vyvolala veľký záujem zainteresovaných strán, zapojilo sa rekordných 75 tisíc respondentov (EurActiv, 28/07/2011). Najväčšej kritike čelili generické balenia cigariet, zákaz niektorých zložiek a zákaz vystavovania tabakových výrobkov v regáloch predajných miest. Vzhľadom na to, že Komisia by mala návrh revidovanej smernice zverejniť v štvrtom štvrťroku tohto roka, diskusia o jednotlivých opatreniach naberá na intenzite.

Posledným príspevkom je správa, ktorú včera (3. apríla) zverejnilo Spoločné centrum pre výskum medzinárodného zločinu Transcrime. Spracoval ju profesor kriminológie Ernesto Savona. V minulosti spolupracoval s Európskom komisiou pri posudzovaní kriminálnych vplyvov regulácií. Jej vypracovanie podporila aj tabaková spoločnosť Philip Morris.

Štúdia sa zameriava sa najmä na zvažované zavedenie generických obalov tabakových výrobkov, implementáciu princípu (kto znečisťuje, platí“) a zákaz vystavenia tabakových výrobkov v miestach predaja.

Autor správy upozorňuje, že ak nebudú prijaté špecifické preventívne opatrenia, generické obaly by mohli zvýšiť mieru falšovania tabakových výrobkov a zavádzať spotrebiteľa, pretože bude preňho veľmi ťažké odlíšiť pravé produkty od falšovaných.

Výhody generických balení zotrie zvýšené pašovanie a falšovanie

V prípade obalov tabakových výrobkov Komisia v rámci konzultácie navrhla viacero zmien. Farebnosť, ilustrácie vyvolávajúce pocit luxusu či slobody podľa nej vedú k odvedeniu pozornosti od zdravotných výstrah. Výsledky prieskumu Eurobarometer z mája 2010 ukázali, že svetlé farby v spotrebiteľoch vyvolávajú pocit, že sú menej škodlivé.

Avšak generické balenia cigariet by sa ľahšie kopírovali a to by viedlo k veľkému vzostupu pašovania a falšovania. K želanému poklesu fajčenia by teda nedošlo.

Ak by boli tabakové spoločnosti nútené platiť podľa princípu "kto znečisťuje, ten platí", taktiež by sa zvýšili výhody falšovania, čierny trh by sa rozšíril a pre políciu by bol podľa správy ťažšie vystopovateľný.

Nedostatočné vyhodnotenie kriminálnych následkov zo strany Komsiie je podľa Transcrime "prekvapujúce". Savona pre EurActiv povedal, že európska exekutíva musí preskúmať špecifické kriminálne dôsledky svojich návrhov pre jednotlivé členské štáty. “Niektoré sú citlivejšie na zvýšenú aktivitu mafie," vysvetlil.

Správa zrejme názor Komisie neovplyvní

Európska exekutíva v súčasnosti dokončuje analýzu množných dôsledkov pripravovaných legislatívnych úprav. Preferované možnosti nových tabakových pravidiel však tají.

Hovorkyňa eurokomisára pre zdravie Johna Dalliho potvrdila, že "generické obaly stále patria medzi možnosti", a prezradila, že "zdravotné varovania na krabičkách budú zrejme väčšie ako sú v súčasnosti".

Podľa jej slov tabakový priemysel neustále tvrdí, že nevýrazné obaly budú viesť k nárastu kriminality, ale nepodložili svoje tvrdenia dostatočnými dôkazmi.

"Nepoznáme najnovšiu štúdiu Transcrime, ktorá je podľa všetkého sponzorovaná práve týmto sektorom. Samozrejme, že sa na ňu pozrieme. Neočakávame však, že by sa naše odhady nejako vážne zmenili," dodala.

O účinnosti generických balení možno pochybovať

Slovenský postoj v rámci konzultácie o možnej revízii smernice vypracovala pracovná skupina zložená zo zástupcov rezortu financií, zdravotníctva, hospodárstva, colnej správy a predstaviteľov zainteresovaných podnikateľských združení.

Návrh na nevýrazné, respektíve generické čierno-biele obaly nepodporili. Na jednej strane argumentovali hrozbou porušenia práv duševného vlastníctva, a tiež poukázali na uľahčenie falšovania a pašovania cigariet.

„Následný nárast nelegálneho obchodu by spôsobil úniky na daniach a cle, ako aj podkopal záujmy v oblasti verejného zdravia, keďže štát nemá kontrolu nad kvalitou a obsahom nelegálne dovážaných a vyrábaných cigariet,“ reagoval vtedy vedúci skupiny Ivan Bielik zo Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Národný koordinátor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na kontrolu tabaku Róbert Ochaba pre EurActiv uviedol, že v diskusii o pripravovanom návrhu revízie smernice treba v prvom rade prihliadať na mieru a spôsob, akými by nové opatrenia ovplyvnili užívanie tabaku u detí a mládeže a na druhej strane, či mnohé z navrhovaných opatrení nie sú kontraproduktívne.

“Treba zvážiť mieru rizika, do akej by nové opatrenia viedli k obmedzeniu fajčenia. Treba určiť citlivo mieru a v tom je naša úloha. Dnes v Európe za posledných 10 rokov klesla spotreba tabakových výrobkov o približne 20 %. To je dôsledkom dobre prijatých opatrení zo strany Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie. Preto treba v týchto opatreniach pokračovať za podmienky, že regulácia tabakových výrobkov neprekročí mieru od ktorej dosiahneme opačný efekt, napríklad v oblasti zvýšenia nelegálneho obchodu.“ vysvetlil.

„Zníženie atraktívnosti, možný zákaz príchutí ako mentol, jahoda a podobne, zväčšenie plochy pre varovné označenia na balení a zlepšenie kontroly veku kupujúceho sú podľa môjho názoru v tomto smere najdôležitejšími úlohami, ktoré nás čakajú," dodal.

„O ostatných otázkach sa dá určite diskutovať. Na diskusiu je určite zavedenie jednofarebných balení tabakových výrobkov. O účinnosti takéto opatrenia možno pochybovať," uzavrel.

Paulína Gürtlerová, vedúca oddelenia ochrany spotrebiteľa z Odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu na Ministerstve hospodárstva SR pre EurActiv v reakcii na štúdiu Transcrime uviedla, že generický obal cigariet pre spotrebiteľa zavádzajúci nebude. „Túto otázku by bolo skôr potrebné posúdiť vo vzťahu k predávajúcim a distribútorom cigariet a ich práva na označovanie a reklamu týchto druhov výrobkov,“ vysvetlila.  

Pozície:

"Faktory ako výskyt tranzitných oblastí, vymožiteľnosť práva a korupcia pravdepodobne budú hrať rozhodujúcu úlohu pri pozorovaní úrovne čierneho trhu v členskom štáte," povedala hovorkyňa eurokomisára Johna Dalliho. "Môžeme tiež zaviesť opatrenia proti čiernemu trhu, ako napríklad sledovacie systémy," dodala.

"Vďaka obrázkovým varovaniam a generickým baleniam budeme môcť jednoducho identifikovať nelegálne cigarety. Nedávny výskum z britského výskumu rakoviny (Cancer Research UK) ukazuje, že nevýrazné balenia cigariet môžu výrazne prispieť k zníženiu atraktivity fajčenia," povedala Monika Kosinska, generálna sekretárka Európskej aliancie pre verejné zdravie (EPHA), ktorá je neziskovou organizáciou

"Nie je prekvapujúce, že vydanie tejto správy koliduje so silným lobovaním proti generickým baleniam – ten istý britský Inštitút pre výskum rakoviny odhadol, že predaj klesne až o polovicu, ak návrh prejde. Snažia sa mútiť vodu tvrdeniami, ktoré sú prinajmenšom zavádzajúce a nepresné," dodala Kosinska.

"Táto správa nám ukazuje, že tabakový priemysel je schopný presvedčiť aj niektorých prestížnych akademikov falošnými argumentmi. Nemalo by sa im veriť. Priemysel, ktorý je natoľko spojený s pašovaním cigariet nemá v tejto debate žiadnu dôveryhodnosť," povedala Florence Berteletti Kemp, riaditeľka mimovládnej organizácie Smoke-Free Partnership.

Ďalšie kroky:

  • Koniec roka 2012: Komisia by mala vydať návrhy, ktoré upravujú Smernicu o tabakových výrobkoch z roku 2001.