Tretia úspešná občianska iniciatíva žiada zastaviť výskum na zvieratách

Zdroj: inagorillacostume.com

Prvého novembra 2013 uplynul posunutý termín ukončenia zberu podpisov pre prvé registrované Európske občianskej iniciatívy.

Iniciatíva Stop Vivisection vyzýva EÚ, aby kládla dôraz na ochranu zvierat tým, že by predložila „koherentný legislatívny rámec na európskej úrovni“.

Stojí za ňou niekoľko organizácií občianskej spoločnosti, ktoré obhajujú práva zvierat. Zároveň je reakciou na prijatie smernice o ochrane zvierat využívaných na vedecké účely z roku 2010, ktorá pokusy na zvieratách umožňuje.

Iniciatíva sa odvoláva na formuláciu v Zmluve o fungovaní EÚ, ktorá uznáva, že zvieratá sú „cítiace bytosti“. Únia sa zároveň zaviazala vo svojich politikách zohľadňovať ich "blaho".

Využívanie zvierat na vedecké pokusy je podľa organizátorov inciatívy, nie len kruté – keďže spôsobuje bolesť a utrpenie cítiacim a bezbranným stvoreniam- ale navyše nie je spoľahlivé pre ľudské použitie výsledkov výskumu a bráni vývoju nových efektívnejších vedeckých techník.

Národné orgány a Európska komisia majú teraz čas na to, aby overili, či iniciatíva naozaj splnila všetky formálne kritériá. Okrem celkového počtu jedného milióna, musí počet podpisov minimálne v siedmych krajinách prekročiť vopred stanovenú hranicu, aby bola iniciatíva prípustná.

Po tom, čo sa overia formálne náležitosti má Európska komisia tri mesiace na to, aby organizátorom petície odpovedala. Medzičasom budú organizátori vypočutí aj na pôde Európskeho parlamentu s účasťou Európskej komisie, pravdepodobne začiatkom budúceho roku.  

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič zagratuloval organizátorom všetkých troch zatiaľ úspešných iniciatív.

„Ako sa zdá uspeli tri veľmi odlišné Európske občianske iniciatívy, čo ukazuje, že tento dôležitý nástroj občianskej demokracie funguje ako sme dúfali a otvára skutočne paneurópske diskusie na otázky, ktoré sú pre európskych občanov veľmi dôležité", povedal Šefčovič. 

Európsku občiansku iniciatívu zaviedla Lisabonská zmluva v snahe otvoriť proces tvorby európskej legislatívy pre participatívnu demokraciu. Ako nástroj je otvorená pre každého, komu sa podarí spojiť s ďalšími jednotlivcami alebo skupinami v aspoň šiestich krajinách. Jej predmet však musí nevyhnutne spadať do tých oblastí, kde má Európska komisia právo predkladať legislatívu.

Ani formálne úspešná iniciatíva Komisiu k predloženiu legislatívneho návrhu právne nezaväzuje. Musí len do troch mesiacov „v oznámení načrtnúť právne a politické závery“ z občianskej inciatívy, teda to, ako bude postupovať. Môže ohlásiť, že v istom časovom horizonte legislatívny návrh predloží, alebo oznámi dôvody, prečo tak neurobí.

Okrem inciatívy Stop Vivisection sa potrený počet podpisov podarilo získať iniciatíve Jeden z nás (cca 1,5 milióna podpisov) a iniciatíve Právo na vodu (cca 1,9 milióna podpisov).

Začiatky zberu podpisov pod Európske občianske iniciatívy v apríli 2012 neboli bez problémov. Hosťovanie online systémov zberu na vlastných serveroch bolo pre mnohých organizátorov neúnosné, Európska komisia preto na tento účel poskytla vlastné servery v októbri 2012. V dôsledku tohto kroku Európska komisia predĺžil prvým iniciatívam termín na ukončenie zberu podpisov (čo je podľa pravidiel 12 mesiacov) z apríla 2013 na november 2013.