Tri štvrtiny Slovákov sa cítia byť občanmi EÚ

Ilustračný obrázok. FOTO: Pixabay

Najnovší prieskum Eurobarometer ukazuje, že väčšina ľudí v EÚ má na jej budúcnosť optimistický pohľad. Dôvera v Európsku úniu dosiahla zatiaľ najvyššiu úroveň od roku 2010 a aj podpora eura je väčšia ako kedykoľvek od roku 2004. Za najväčšie výzvy Európania označili terorizmus a migráciu.

Eurobarometer tento rok po prvýkrát skúmal aj názory ľudí z vybraných krajín mimo EÚ.

Slováci sa cítia byť Európanmi viac, ako je priemer

Až 68 percent Európanov sa cíti byť občanmi EÚ, čo je zatiaľ najvyššia úroveň v histórii. Na Slovensku je to ešte o päť percent viac.

Európskymi občanmi sa najviac cítia byť Luxemburčania (89 percent), Íri, Nemci a Malťania (82 percent). Z krajín V4 dosiahlo zaujímavý výsledok Poľsko, kde sa občanmi EÚ cíti byť až 80 percent opýtaných.

Najmenej európsky sa cítia Gréci (48 percent), Taliani (54 percent) a Briti (53 percent).

Čo trápi Európanov?

V odpovediach na otázky týkajúce sa výziev, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, občania Únie najčastejšie uviedli terorizmus (44 percent). Na druhom mieste sa ocitla migrácia (38 percent), nasleduje hospodárska situácia (18 percent), stav verejných financií členských štátov (17 percent) a nezamestnanosť (15 percent).

Terorizmus vnímajú ako najväčšiu obavu občania 21 členských štátov. Terorizmus a migrácia sa uvádzajú ako hlavné výzvy vo všetkých krajinách s výnimkou Portugalska a Švédska.

Na vnútroštátnej úrovni sa za hlavné problémy naďalej považujú nezamestnanosť (29 percent) a prisťahovalectvo (22 percent), v oboch prípadoch však s klesajúcou hodnotou.

Pre Slovákov na národnej úrovni predstavujú najväčšiu výzvu rastúce ceny (30 percent) a zdravotné a sociálne zabezpečenie (30 percent). Nasleduje nezamestnanosť (26 percent) a ekonomická situácia (17 percent).

Skeptickí Česi

Na otázku, či ste za alebo proti monetárnej únii s eurom ako jedinou menou odpovedalo záporne 77 percent Čechov. V Spojenom kráľovstve, ktoré Európsku úniu čoskoro opustí, je proti euru 63 percent opýtaných.

V 19-člennej eurozóne takmer tri štvrtiny respondentov podporujú jednotnú menu (73 percent), čo je najvyšší počet bodov dosiahnutý od jesene 2004. V šiestich krajinách eurozóny – Slovensko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Slovinsko a Luxembursko – má euro vyše 80-percentnú podporu obyvateľov.

Podobne skeptickí sú Česi k spoločnej migračnej politike. Za bolo 39 percent opýtaných. Podobné je to aj v Maďarsku (47 percent za) a Poľsku (49 percent za). Slovensko sa však od svojich susedov líši – so spoločnou migračnou politikou súhlasila väčšina opýtaných (58 percent).

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/slovaci-podporili-migracnu-politiku-eu-no-pomoc-utecencom-odmietaju/

Najviac by spoločný postup v oblasti migrácie privítali Španieli (86 percent), priemer EÚ je 68 percent.

Európania veria viac Únii než národným parlamentom

Dôvera v EÚ je naďalej na vzostupe a dosahuje 42 percent (v porovnaní s 36 percentami na jeseň 2016 a 32 percentami na jeseň 2015). Najväčší nárast dôvery je vo Francúzsku (41 percent), v Dánsku (56 percent) a v Estónsku (55 percent).

Podobne ako v dvoch predchádzajúcich prieskumoch na jar a na jeseň 2016 sa úroveň dôvery v národné parlamenty a vlády takisto zvýšila na 36 až 37 percent, ale zostala pod úrovňou dôvery v EÚ.

Napriek tomu, že medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely, pozitívne vnímanie situácie v národných hospodárstvach sa posilnilo v 22 členských štátoch, najmä vo Fínsku (59 percent), v Portugalsku (33 percent), Belgicku (60 percent) a Maďarsku (41 percent).

Vzdialenejšie krajiny vnímajú EÚ pozitívnejšie, ako jej susedia

V členských krajinách vníma EÚ pozitívne 40 percent občanov (nárast o päť percentuálnych bodov od jesene 2016) a počet respondentov, ktorí majú pozitívny pohľad na EÚ, sa zvýšil v 24 z 28 členských štátov; najviac vo Francúzsku (40 percent), v Dánsku (42 percent) a v Luxembursku (57 percent).

Eurobarometer robil tento rok po prvýkrát prieskum o postoji k EÚ aj v krajinách, ktoré nie sú jej členmi. Respondenti vo väčšine krajín, ktoré boli do prieskumu zahrnuté, majú na EÚ pozitívny názor: 94 percent v Brazílii, 84 percent v Číne, 83 percent v Indii, 76 percent v Japonsku, 79 percent v Kanade, 75 percent v USA, 67 percent v Austrálii a 54 percent v Turecku.

Istou zaujímavosťou je, že respondenti v krajinách, ktoré sa nachádzajú bližšie k EÚ – Rusku, Nórsku a Švajčiarsku – majú skôr zmiešané pocity. Len 43-46 percent z nich má na Úniu pozitívny názor.

Prieskum Eurobarometra naznačil, že EÚ je v krajinách, v ktorých sa prieskum uskutočnil, celkovo vnímaná ako “miesto stability v nepokojnom svete”, čo však neplatí pre Rusko, kde tento názor zastáva iba 33 percent respondentov a 61 percent opýtaných si myslí opak.