Trichet vyzýva k posilneniu menovej únie

Jean-Claude Trichet, prezident ECB, Zdroj: Európsky parlament

Trichetov plán sa zameriava na základné slabosti trinásťročnej spoločnej meny, ktorej prežitie ohrozuje grécka kríza.

Menová únia od začiatku odporovala ekonomickým princípom vzhľadom na to, že euro vzniklo skôr ako európska fiškálna či politická únia. To viedlo k problémom krajín s vysokými rozpočtovými deficitmi (Grécka, Portugalska, Írska, Španielska a Talianska, ktoré vyvrcholili finančnými problémami a ochromením bankového systému.

Trichet pripustil, že v Európskej únii je politicky neprijateľný koncept „Spojených štátov európskych“, keď by národné štáty museli odovzdať veľkú časť svojich suverénnych práv vo fiškálnej politike federálnej vláde.

Alternatívou by podľa neho bolo, keby federatívne právomoci bolo možné aktivovať aspoň vo výnimočných situáciách, v prípade, že by rozpočtové politicky jednej krajiny predstavovali hrobu pre ostatné.

„Mimoriadna federácia je z môjho pohľadu nevyhnutná, aby sme zaistili solídnu Hospodársku a menovú úniu, a tiež by vyhovovala úplnej podstate Európy z dlhodobého hľadiska. Nemyslím si však, že budeme mať veľký centralizovaný rozpočet EÚ,“ tvrdí Trichet.

„Ide o veľký skok v riadení, ktorý však považujem za nevyhnutný krok v európskej integrácii,“ vysvetlil.

Obama tlačí na Európu

Svoj návrh prezentoval vo Washingtone pred stretnutím zástupcov krajín G8, ktorých privítal americký prezident Barack Obama. Ten tiež vyvíja intenzívny tlak na Európu, aby vyriešila svoju dlhovú krízu. Predstavuje totiž hrozbu pre globálnu obnovu.

Zároveň ho predniesol pred kľúčovým mimoriadnym summitom EÚ 23. mája, keď budú lídri diskutovať o spôsoboch podpory rastu. Výdavkové škrty v mnohých krajinách viedli k recesii a politickým nepokojom a v Grécku k povolebnej kríze.

Podľa Trichetw základné opatrenia jeho plánu už boli prijaté. Krajiny sa dohodli, že budú vzájomne kontrolovať svoje rozpočty a tiež na trestoch za nadmerné deficity. Majú teda právomoc fiškálneho dohľadu.

Ďalším krokom by podľa neho mala byť možnosť nútenej správy krajiny, ktorej politickí lídri nie sú schopní prijať vhodné rozpočtové politiky schválené EÚ. Toto opatrenie by malo demokratickú zodpovednosť, ak by ho schválila Rada hláv štátov a vlád členských krajín a tiež volený Európsky parlament.

Trichetov návrh pozitívne prijali prítomní ekonómovia a prominentní európski predstavitelia. „Ide o veľmi radikálny návrh formulovaný ako skromný krok,“ uviedol harvardský ekonómov Richard Cooper.

Bývalý nemecký minister hospodárstva Caio Koch Weser zasa uviedol, že návrh je zaujímavý vzhľadom na to, že rieši problém silnej Európskej centrálnej banky, slabej Európskej komisie, ktorá sa správa ako výkonný orgán a zmätenej Európskej rady, ktorá má v rukách politické vedenie.

(EurActiv/Reuters)