Trichet vyzýva k ráznejšiemu postupu v hospodárskom riadení

Jean-Claude Trichet, prezident ECB, Zdroj: Európsky parlament

Počas vypočutia na pôde Európskeho parlamentu prezident ECB vyzval k výraznému posunu pri tvorbe fiškálneho a makroekonomického dohľadu a apeloval na europoslancov, aby pokračovali v predkladaní odvážnych návrhov ako postupovať voči krajinám, ktoré neplnia svoje záväzky.

„ECB verí, že je potrebné urobiť rázny krok vpred pri tvorbe rámca pre prispôsobovanie a dohľad nad fiškálnymi politikami, a tiež v širších makroekonomických politikách, ktoré sa starajú o európsku konkurencieschopnosť,“ povedal Trichet poslancom.

Vyzval k ráznejšej implementácii európskych pravidiel a procedúr so sankciami, ktoré budú aj rýchle, aj „kvázi-automatické“. Krajiny, ktoré strácajú platovú aj cenovú konkurencieschopnosť by podľa Tricheta mali podliehať hlbšiemu a detailnejšiemu dohľadu.

„Účelové správy, misie v krajinách, politické odporúčania, súlad s požiadavkami, verejný nátlak a značné finančné kroky vynucujúce podriaďovanie pravidiel by mohli byť súčasťou tohto procesu,“ pokračoval Trichet.

Uvítal záväzky európskych lídrov k väčšiemu fiškálnemu dohľadu, no neskrýval svoju dychtivosť po udelení väčších právomocí Bruselu v oblasti fiškálnej politiky. Podľa Tricheta by Európska komisia mala mať väčšiu zodpovednosť a predkladať návrh a nie len „chabé odporúčania“, ktoré by mohlo zmeniť len jednomyseľné rozhodnutie európskych lídrov.

Prezident vo svojom prejave reagoval najmä na dešpekt niektorých členských štátov voči pravidlám Paktu stability a rastu, ktorý stanovuje 3-percentný strop pre deficit a 60-percentný strop pre dlh.

Pokiaľ ide o sankcie voči členským štátom, podporuje zmenu Lisabonskej zmluvy a zakomponovanie suspendovania hlasovacích práv. Ide o záležitosť, ktorá rozdelila lídrov pre obavy z opakovania problémov, ktoré sprevádzal ratifikačný proces v roku 2009.

Trichet okrem toho žiadal o väčšie zainteresovanie Bruselu do fiškálneho dohľadu, čím zašiel ďalej ako európski lídri na minulotýždňovom summite o hospodárskom riadení. Hlavy štátov a vlád sa dohodli, že viac pozornosti sa bude venovať vývoju dlhu a celkovej udržateľnosti.

To znamená, že EÚ bude voči krajine konať pokiaľ poruší Pakt stability a rastu a zároveň nepreukáže dôveryhodný plán pozitívneho vývoja dlhu. Legislatívny návrh Komisia predloží 30. júna.