Únia napreduje v boji proti hybridným hrozbám

FOTO: Twitter

Európska komisia a šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová včera predložili spoločnú správu o doteraz prijatých opatreniach a ďalších krokoch na implementáciu Spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám z roku 2016.

Spoločný rámec bol vlani prijatý na podnet predsedu EK Jeana-Clauda Junckera, ktorý sa zaviazal vybudovať Európsku úniu, chrániacu svojich občanov.

V spoločnej správe sa uvádza, že sa podarilo dosiahnuť významný pokrok v tejto oblasti. EÚ zvýšila úroveň povedomia o hybridných hrozbách a jej členské štáty si vymieňajú informácie o rastúcich bezpečnostných rizikách, ktoré často spájajú bežné a menej konvenčné metódy – od terorizmu a kybernetických útokov až po cielené dezinformačné kampane alebo manipuláciu s médiami.

https://euractiv.sk/rozhovory/zahranicie-a-bezpecnost/ondrejcsak-hybridne-hrozby-na-slovensku-sa-len-zobudzame/

Nie možnosť, ale nevyhnutnosť

Mogheriniová upozornila, že doterajšie opatrenia nestačia a EÚ musí urobiť viac, lebo povaha hybridných hrozieb sa naďalej vyvíja.

„Hybridné hrozby sú pre EÚ, jej členské štáty a našich partnerov veľkým bezpečnostným problémom. Snažíme sa zvýšiť povedomie o týchto hrozbách prostredníctvom Strediska EÚ pre hybridné hrozby, monitorovať a bojovať proti nelegálnym obsahom na internete a proti propagande,“ uviedla Mogheriniová.

Dodala, že do tejto koncepcie zapadá aj posilnenie protihybridných kapacít tretích krajín a zintenzívnenie spolupráce EÚ s NATO.

Eurokomisárka Elžbieta Bieňkowská, ktorá má na starosti vnútorný trh, priemysel a podnikanie v EÚ v tejto súvislosti zdôraznila, že spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany nie je možnosťou, ale nevyhnutnosťou.

„Európa čelí viac hybridným a nekonvenčným bezpečnostným výzvam ako kedykoľvek predtým. Aj preto, ako naznačila naša správa, reagujeme na tieto hrozby bezprecedentnou úrovňou spolupráce medzi EÚ, jej členskými štátmi a NATO, aby sme zlepšili našu odolnosť, pochopili strategickú zraniteľnosť a pripravili koordinované reakcie,“ vysvetlila Bieňkowská.

Hlavné okruhy opatrení

EÚ sa v rámci Spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám zameriava na niekoľko hlavných okruhov opatrení, ktoré majú pomôcť pri predchádzaní, riešení a zmiernení rastúcich problémov s hybridnými hrozbami, pričom základom je zlepšenie informovanosti.

https://euractiv.sk/clanky/zahranicie-a-bezpecnost/rusky-vplyv-v-krajinach-v4-rastie/

Únia má ďalej vytvárať a posilňovať obranyschopnosť, chrániť obyvateľov v online prostredí, zabezpečiť prevenciu, ale aj scenáre, ako sa z hybridného útoku zotaviť. V neposlednom rade chce intenzívnejšie spolupracovať s tretími krajinami a Severoatlantickou alianciou.

Podľa dokumentu EK bude Únia aj naďalej využívať všetky nástroje na riešenie potenciálnych hybridných hrozieb a reagovať na ne, pričom chce pôsobiť ako silnejší a zodpovednejší poskytovateľ bezpečnosti, ktorý dopĺňa bezpečnostné opatrenia členských štátov a svojich partnerov.