Únia schválila finančné prostriedky na susedskú politiku a rozvojovú pomoc

 

Krátka správa:

Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa zhodli na tom, že na rozvojovú pomoc pôjde v nadchádzajúcom sedemročnom období celkom 17 miliárd eur. Najviac peňazí – desať miliárd eur – pôjde do krajín Latinskej Ameriky, Ázie a Blízkeho východu. Čiastka 5,6 miliárd by mala byť využitá na podporu celosvetových vzdelávacích, potravinových a ekologických programov. Okolo 1,2 miliardy je určených na pomoc africkým, karibským a tichomorským štátom vyrovnať sa s cenami cukru, ktoré si EÚ stanovila.

Finančné prostriedky uvolnené v rámci susedskej politiky by mali predovšetkým podporovať a rozvíjať „dobré susedské vzťahy“ so štátmi, ktoré sa nachádzajú na východnej hranici Únie. Jedná sa predovšetkým o Rusko, Ukrajinu, Bielorusko a kaukazské krajiny. Pomoc sa ale zameriava aj na štáty severnej Afriky a Blízkeho východu (napr. Libanonu, Izraela, Alžírska, Maroka a iných).

Cieľom EÚ je pomocou finančnej podpory zaistiť stabilitu v daných regiónoch, podporovať demokraciu a ľudské práva a tiež usilovať sa o ekonomický rozvoj týchto krajín. Schválená finančná pomoc má podobu nariadení, ktoré by mali byť platné od januára budúceho roku.