Únia sa so záchranou planéty obracia na náboženstvá

„Kostoly, synagógy a mešity môžu zohrať dôležitú úlohu a pomôcť zachrániť planétu“, cituje predsedu EK José Manuela Barrosa agentúra Associated Press.

Na konferencii venovanej témam boja proti klimatickýcm zmenám a medzikultúrneho dialógu sa stretli predseda Komisie Barroso, predseda Parlamentu Hans-Gert Pöttering a predseda Európskej rady, slovinský premiér Janez Janša, komisári Benita Ferrero-Waldner a Ján Figeľ s 20 európskymi predstaviteľmi troch svetových náboženstviev – kresťanstva, islamu a judaizmu.

„Zem bola stvorená a daná človeku a človek musí mať v úcte čo mu bolo dané“, zdôraznil na stretnutí Janša. „Životné prostredie nie je len prirodzeným, ale aj svätým miestom. Spoločenstvo a lojalita medzi človekom, prírodou a Stvoriteľom je rovnako základným princípom judaizmu, kresťanstva ako aj islamu“, povedal slovinský premiér.

Diskusia medzi politikmi a náboženskými autoritami sa točila aj okolo medzikultúrneho dialógu, ktorému je v Únii venovaný rok 2008. „Buďme jednotní v tomto našom spoločnom úsilí a dokážme, že tí, ktorí hlásajú teórie o strete civilizácií, sa mýlia“, povedal predseda Európskej komisie Barroso. Ako dodal, „islam už je súčasťou Európy. Máme medzi občanmi EÚ veľa moslimov“.

Veľký Mufti Bosny a Herzegoviny Mustafa Ceric však pripomenul Barrosovi váhavú politiku EÚ voči Turecku. Podľa jeho slov musí EÚ dokázať, ze islam je súčasťou Európy prijatím Turecka za plného člena. „Európa sa musí správať k moslimom ako k hosťom a nie ako k duchom“. Ďalšími krajinami s moslimským obyvateľstvom ašpirujúcimi na členstvo v EÚ je Bosna a Herzegovina a Albánsko.