Únia vďaka silnému mandátu pracuje lepšie

Zdroj: SPFA

Začiatok nového inštitucionálneho cyklu európskych inštitúcií (2014-2019) sa vyznačuje väčšou mierou koordinácie a zacielenia.

Európska rada, schôdzka lídrov členských štátov EÚ, v júni 2014 po prvýkrát zadefinovala 10 strategických priorít pre EÚ na nasledujúcich päť rokov.

Tieto priority si do veľkej miery osvojila Komisia a avizovala, že bude ambiciózna pri veľkých veciach a menej dôležité veci plánuje ponechať stranou, vysvetlil na konferencii "EÚ v roku 2015: Silný mandát, krehká politika"vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek. 

„Nechceli sme začať nové obdobie vnútornými bojmi,“ komentuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Javorčík.

Aj europoslanec Ivan Štefanec (EĽS, nezávislý) hovorí, že priority Európskeho parlamentu nie sú iné aké priority iných inštitúcií. Vyzdvihuje snahu o podporu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest, k čomu môžu podľa neho najvýznamnejšie prispieť iniciatívy ako je Energetická únia, jednotný digitálny trh a obchodná dohoda s USA (TTIP) so zameraním na malých a stredných podnikateľov.

K lepším výsledkom môže podľa Petra Javorčíka prispieť aj uzatvorenie novej medziiništitucionálnej dohody, ktorá by po prvýkrát zahŕňala aj Radu, nie len Európsku komisiu a Parlament. Nie je totiž podľa neho len o zlepšovaní kvality regulácia prostredníctvom posilnenie hodnotenia vplyvov ale aj o tom, aby si všetky tri hlavné inštitúcie mali jasnú víziu o prioritách a plánovaní legislatívneho procesu „s jasnou koncovkou.“

Nové návrhy v oblasti lepšej regulácie majú podľa Dušana Chreneka zabezpečiť, aby sa zlepšila analytická časť tvorby európskej legislatívy v celom procese jej vzniku.

Silu mandátu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka posilnil aj nový proces výberu jej predsedu, ktorý bol naviazaný na výsledok volieb do Európskeho parlamentu (Spitzenkandidaten). „Ten prináša väčšiu politickú zodpovednosť,“ konštatuje minister.

Ako dodáva Dušan Chrenek nie je to len proces výberu predsedu, ktorý dáva novej Komisii väčšiu váhu. Takisto obsadenie novej Komisie výraznými politickými osobnosťami, bývalými premiérmi a ministrami ako aj jej štruktúra, v ktorej napríklad podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič koordinuje pre potreby Energetickej únie 14 ďalších eurokomisárov, dodáva práci Európskej komisie iný ráz.