Usmernenia pre rozhovory o brexite obsahujú aj slovenské priority

brexit slovensko

Rokovania "sherpov" o usmerneniach pre brexit. Zdroj: Facebook Ivan Korčok

Stáli predstavitelia (šerpovia) členských krajín vo formáte EÚ27 sa dohodli na texte usmernení, ktorými sa má EÚ riadiť v nadchádzajúcich rokovaniach so Spojeným kráľovstvom o jeho vystúpení z Únie. Usmernenia zohľadňujú aj viaceré požiadavky Slovenska, ktoré na stretnutí šerpov zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok.

Podľa neho je hlavnou prioritou Slovenska zabezpečiť, aby Slovákom žijúcim vo Veľkej Británii bola spôsobená čo najmenšia ujma, ak chcú zostať žiť v Spojenom kráľovstve aj po jeho odchode z EÚ. Dôležitou ambíciou je tiež splnenie všetkých záväzkov Spojeného kráľovstva voči viacročnému rozpočtu EÚ, z ktorého SR čerpá vo významnej miere.

„V tomto kontexte je dôležitá úprava, ktorú sme spolu s partnermi presadili do textu usmernení ohľadom takzvaného finančného vyrovnania, konkrétne ide o jasný odkaz na viacročný finančný rámec,“ spresnil štátny tajomník Korčok.

„Podobne ambiciózny prístup EÚ27 volí aj v oblasti práv občanov žijúcich vo Veľkej Británii,“ dodal.

 

Čítajte aj: Na čo si dá Slovensko pri brexite pozor

 

Korčok považuje za základný predpoklad pre vyrokovanie čo najlepších podmienok pre EÚ a jej občanov jednotu 27 krajín EÚ. Rovnako dôležité podľa neho bude najprv dohodnutie podmienok vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie a následné nastavenie budúceho usporiadania vzájomných vzťahov, do ktorých Slovensko navrhlo zaradiť aj oblasť zahraničnej politiky.

Mimoriadny summit

Ako informoval tlačový odbor rezortu, text usmernení bude teraz zaradený na agendu veľvyslancov a následne ministrov pre európske záležitosti vo formáte EÚ27. Jeho konečné schválenie sa očakáva na mimoriadnom summite hláv štátov a predsedov vlád EÚ27 sobotu 29. apríla.

Následným prípravným krokom na strane EÚ bude prijatie smerníc pre rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ktoré sa očakáva na úrovni Rady EÚ pre všeobecné záležitosti 22. mája. Smernice podrobnejšie rozpracujú rokovacie pozície EÚ pre jednotlivé oblasti ešte pred začiatkom