V 2005 ostáva EÚ západným klubom

eú, budúcnosť

 

 Krátka správa:

21. septembra 2006 zverejnila Komisia Finančnú správu za rok 2005 (Financial report on 2005)Alokácie výdavkov podľa členských krajín (Allocation of 2005 EU expenditure by Member State). Správa zahŕňa prvý raz celý rok po rozšírení a aj vlnu vplyvu rozšírenia na rozpočet Únie počas celého roka Barrosovej Komisie. Rok 2005 bol podkladom pre rokovania okolo finančnej perspektívy na roky 2007 – 2013, ktorá sa ukončila v Londýne. Údaje uverejnené Komisiou vedú k viacerým, nie veľmi priaznivým konštatáciám:

 • Podľa výslednej sumy EÚ minula 104,8 miliardy), čím prekročila výdavky minulého roka o 4,7 % (100,1 miliardy eur)

 • V zmysle alokovaných nákladov EÚ, stará EÚ – 15 získala 87 miliárd eur, nové členské krajiny len 9 miliárd eur (10,6%)

 • EÚ minula na hlavu 227 eur v „starých“ členských krajinách, 123 eur v „nových“ členských krajinách

 • Každá zo štyroch starých členských krajín (Španielsko, Francúzsko, Nemecko a Taliansko) získala samostatne viac ako desať nových členských krajín dohromady

 • Najväčší balík peňazí (14,82 miliardy eur) putoval v roku 2004 do Španielska, rovnako ako najväčšia suma vynaložená EÚ na jednu krajinu počas jedného roka (16,36 miliardy eur)

 • Čo sa v roku 2005 minulo nad rámec roku 2004 šlo všeobecne do poľnohospodárstva, kam putovalo 4,9 miliardy eur viac oproti predošlému roku, zväčša na priame platby

 • 92,3 % (44,7 miliardy eur) financií v poľnohospodárstve bolo minutých v „starých“ členských krajinách, Francúzsko získalo (20,7 %, Nemecko (13,5 %), Španielsko (13,3 %) a Taliansko (11,4 %), čo je 58,9 % výdavkov

 • O 1,4 miliardy eur menej (32,8 miliardy k 34,2 miliardy eur v roku 2004) sa minulo na štrukturálnych opatreniach, s najväčšími škrtmi práve v rámci Cieľa 1 štrukturálnych fondov (1,4 miliardy eur) a Kohézneho fondu (0,42 miliardy eur)

 • Najväčším príjemcom štrukturálnej pomoci bolo Španielsko (24,4 %), nasledované Nemeckom (14,1 %), Talianskom (13,2 %) a Veľkou Britániou (10,5 %). Spoločne tieto štyri krajiny získali 62,2 % EÚ pomoci zo ŠF. Desať nových členských krajín získalo 5,5 %.

 • Poľsko je členským štátom s najvyššou mierou nezamestnanosti a s najväčšími štrukturálnymi problémami. Napriek tomu, krajina s 38 miliónmi obyvateľov (8,3 % obyvateľov EÚ) získalo len 4,2 % (4,03 miliardy eur) alokovaných výdavkov EÚ.

 • Slovensko malo pre rok 2005 alokovaných 609 milióna eur (0,8 % rozpočtu), Maďarsko 1,357 miliardy, Česká republika 1,074 miliardy

Podľa finančnej perspektívy 2007 – 2013 by sa mal tento obraz zmeniť a podľa nových hláv rozpočtu by sa mali znížiť najmä výdavky na poľnohospodárstvo.