V Komárne sa otvorila nová kapitola slovensko-maďarských vzťahov

Symbolické otváranie novej kapitoly v slovensko-maďarských vzťahoch (foto: archív EAC)

V piatok (24.4.) sa v historickom centre juhoslovenského mesta Komárno začal trojdňový „Maďarsko-slovenský mládežnícky kongres o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike“. Polovica programu, ktorá sa tematicky zameriavala na oslavy 60. výročia založenia NATO, sa konala v Komárne, druhá polovica, dotýkajúca sa piateho výročia vstupu Slovenska a Maďarska do EÚ, v maďarskom Komárome. Súčasťou programu bol i sobotný symbolický akt otvárania novej kapitoly v slovensko-maďarských vzťahoch, odhalenie pamätnej tabule na slovenskej strane mosta, ktorý spája obe mestá, ako aj nedeľný priateľský futbalový zápas zmiešaných slovensko-maďarských tímov.

„Jedná sa o symbolickú knihu slovensko-maďarských vzťahov, v ktorej by sme radi otvorili novú kapitolu. [..] Táto kapitola sa nesnaží budovať hranice, snaží sa hranice stierať, hlavne tie mentálne,“ vysvetlil symboliku spoločného otvorenia novej kapitoly Michal Kovács, viceprezident Euroatlantického centra. Kristóf Kovacs, viceprezident partnerskej Maďarskej atlantickej rady, doplnil: „Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť to, čo sa predchádzajúcej generácii pri jej najväčšej snahe a vôli nepodarilo – aby bola slovensko-maďarská spolupráca pokojná a prospešná. Kniha predstavuje novú kapitolu, ktorú otvára mládež oboch krajín so spoločným úmyslom a jednotným odhodlaním.“

Na akte otvorenia novej kapitoly a odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnili aj predstavitelia slovenského a maďarského ministerstva zahraničia. Gábor Horváth, zástupca generálneho riaditeľa Ministerstva zahraničia Maďarskej republiky pre bezpečnostnú politiku a nešírenie zbraní, povedal: „Slovensko a Maďarsko, dva susediace štáty v strednej Európe, sa chcú jeden od druhého učiť a vzájomne sa obohacovať, spolupracovať a byť si partnermi v NATO a EÚ. Som presvedčený, že to nie je len symbolické stretnutie.“ Juraj Migaš, slovenský veľvyslanec v Maďarsku, zdôraznil a poprial: „Nech vznikajú nové priateľstvá, nech vznikajú nové kontakty, nech vznikajú nové diskusie. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste sa stali nositeľmi tejto diskusie do budúcnosti.“

Mestá Komárno a Komárom, ktoré sa stali dejiskom symbolického aktu, sú príkladom európskeho mesta, ktoré bolo v roku 1918 rozdelené, ale dnes, keď v schengenskom priestore neexistujú vnútorné hranice, obyvatelia na oboch brehoch Dunaja počas Komárňanských dní spoločne oslavujú búranie mentálnych a fyzických hraníc a vytváranie dobrých susedských vzťahov.

Víkendový mládežnícky kongres v sebe niesol niekoľko posolstiev. Otvorenie symbolickej novej kapitoly a odhalenie pamätnej tabule má predstavovať nádej pre nové slovensko-maďarské začiatky. Predstavitelia slovenskej a maďarskej mládežníckej organizácie dávajú najavo, že nastupujúca generácia chce byť pripravená budovať vzťahy medzi dvoma susediacimi krajinami na nových základoch. Predpokladom pre takéto partnerstvo je spoločné členstvo v EÚ a NATO. Otvorená spolupráca oboch krajín v euroatlantických inštitúciách by mala byť odpoveďou na výzvy 21. storočia.

Kongres (24. – 26. apríl) v Komárne a Komárome zorganizovali dve mládežnícke občianske združenia – Euroatlantické centrum a Maďarská atlantická rada – v spolupráci so zastúpeniami Európskej komisie v Maďarsku a na Slovensku. Záštitu nad podujatím prebrali Ministerstvo zahraničných vecí SR a Ministerstvo zahraničia Maďarskej republiky.

Lepšie vzťahy si želá i nový šéf maďarskej diplomacie

Za lepšie slovensko-maďarské vzťahy sa v rozhovore pre portál EurActiv vyslovil aj nový maďarský minister zahraničia Péter Balázs. Ako prekážku však identifikoval prejavy extrémizmu na oboch stranách: „Ak má každá strana svojich extrémistov, títo ľudia sa navzájom provokujú. Z médií tiež viem, že mládežnícke hnutie ’64 žúp’ robí od štvrtka nábor členov na Slovensku. To, čo vyprovokujú za tri dni, budeme musieť liečiť pol roka. Teraz provokuje maďarská organizácia, ale je to rovnaká situácia, ako keď Ján Slota povie niečo naozaj zlé.“

Maďarský minister považuje zrod vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami za nie veľmi štastný: „Protimaďarské správanie sa nezrodilo v týchto dňoch, existovalo už i medzi utláčanými Slovákmi. V časoch monarchie bol maďarský jazyk vtĺkaný do hláv slovenských detí trstenicou, pretože úbohé dieťa, keď prišlo vo veku 6 rokov do školy, nevedelo ani slovo po maďarsky. Takto začali naše vzťahy.“ (EurActiv 23/04/09).