V Lisabone ratifikovali Lisabonskú zmluvu

Portugalsko sa stalo treťou krajinou, ktorá ratifikovala Lisabonskú zmluvu. 23. apríla ju podporilo 208 poslancov.

Proti reforme EÚ hlasovali komunisti, zelení a extrémni ľavičiari. Ich 21 poslancov namietalo, že ustanovenia dokumentu sú v protiklade so záujmami krajiny a preto by mala byť ratifikácia predmetom referenda.

„Lisabonská zmluva by nebola možná bez prispenia a líderstva [portugalskej] vlády počas Portugalského predsedníctva EÚ. Chcel by som tiež zablahoželať parlamentu za veľkú väčšinu hlasov, ktorá ukázala jednoznačnú podporu európskemu projektu,“ komentoval ratifikáciu José Manuel Barroso, predseda Komisie. Súčasne vyzval Portugalsko, aby sa aj naďalej aktívne podieľalo na získavaní podpory pre dokument v štátoch, ktoré majú jej ratifikáciu ešte pred sebou.

Okrem Portugalska doteraz Lisabonskú zmluvu ratifikovali: Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Francúzsko, Slovinsko, Malta, Rumunsko a Bulharsko.

Kľúčovým dňom pre celý ratifikačný proces bude 12. jún 2008, kedy sa v Írsku uskutoční ratifikačné referendum. Podľa posledných prieskumov verejnej mienky sa 60% Írov stále nerozhodlo, či dokument podporí. Istých by malo byť zatiaľ len 28% hlasov (EurActiv 16/04/08). Írsko je jedinou krajinou, ktorú k ratifikačnému referendu zaväzuje ústava.

Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti 1. januára 2009, ak ju dovtedy ratifikuje všetkých 27 členských krajín EÚ.