V. Palko: Sme poslední obhajcovia normálnosti

V utorok (5. mája) Vladimír Palko a Eduard Chmelár diskutovali o horúcich otázkach z oblasti politiky, kultúry, etiky a politiky. Na pôde Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa stretli ako účastníci diskusie „Najprv Slovensko, potom Európa?“, ktorú  zorganizoval Študentský parlament FMV EU v Bratislave.

Docenti, ktorí obaja kandidujú v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu – Vladimír Palko je líder spoločnej kandidátky Kresťanských demokratov Slovenska a Občianskej konzervatívnej strany, Eduard Chmelár je ako nezávislý dvojkou na kandidátke Strany zelených – okrem iného v krátkosti predstavili svoje východiská a pohľad na európsky integračný projekt a reformu, ktorú prináša Lisabonská zmluva. Obaja sa zhodli, že v súčasnosti je veľkou slabinou Spoločenstva jeho demokratický deficit a že spôsob transformácie nie je transparentný. Ale zatiaľ čo Vladimír Palko varoval pred vytváraním „svetového unikátu“ – štátu, ktorý vzniká bez súhlasu a vedomia jeho občanov, Eduard Chmelár je sklamaný, že Lisabonská zmluva neprináša všetko to, čo by priniesť mohla, napríklad i harmonizáciu daní.

„Som lídrom kandidátky Konzervatívnych demokratov Slovenska a Občianskej konzervatívnej strany do EP. Čím sa odlišujeme od ostatných – sme jediní, ktorí hovoria, že nechceme Lisabonskú zmluvu. [..] Nie sme protieurópski, sme Európania, tešíme sa zo všetkých slobôd [..] ale vidíme mnohé negatívne tendencie, ktoré v Európskej únii sú a občas pozdvihneme svoj hlas proti nim. Ten problém sa volá Lisabonská zmluva,“ načrtol v krátkosti Palko východiská svojho postoja k európskej integrácii.

„Určite sa zhodneme na tom, že Európska únia má hlboký demokratický deficit a ja som v tomto smere rovnako vášnivým kritikom spôsobu, akým sa Európska únia integruje, a vyčítam takzvaným eurooptimistom, že nie sú schopní postaviť sa k problému tvárou v tvár. Pretože ak mi nejaký poslanec tvrdí, že Lisabonská zmluva je príliš zložitá na to, aby ju dal občanovi na posúdenie, tak nech ide do čerta! Pretože on ako politik je komunikátor a ak politik nevie vysvetľovať veci, tak nemá čo v politike robiť,“ myslí si Chmelár.