Van Rompuy a Ashton – kto bude mať väčší vplyy?

Väčšina pozorovateľov sa domnieva, že Herman van Rompuy bude skôr plniť formálnu predsednícku úlohu, než by sa mal stať skutočným lídrom s víziami. „EÚ sa teraz konsoliduje a Rada potrebuje niekoho, kto by zaistil kontinuitu v jej činnosti“, povedala pre EurActiv Caroline Wunnerlich, podniková riaditeľka konzultačnej spoločnosti Fleishman-Hillard Europe.

„Van Rompuy sa na túto predsednícku rolu hodí, tá funkcia má byť zameraná hlavne na vnútorné záležitosti“, hovorí Wunnerlich a dodáva: „Odmietnutie Tonyho Baliara ako kandidáta na tento post jasne vyjadruje ako Francúzsko a Nemecko túto funkciu vidí.“

Presné rozdelenie kompetencií medzi dvoma hlavami bude v budúcnosti skôr závisieť na ich osobnostiach a na povedomí, ktoré sami o svojich postoch vytvoria, hovorí Elaine Cruikhanks z bruselskej pobočky konzultantskej firmy Hill & Knowlton.

Pozícia Catherine Ashton je úplne nová. „Nemám nič len samu seba, čo nemá byť ospravedlnenie, je to realita“, povedal europoslancom počas vypočutia. Pod európskou vonkajšou službou bude mať pod sebou asi šesť tisíc úradníkov z Komisie, Rady a národných ministerstiev, hovorí Wunnerlich. Bude mať k dispozícii oveľa viac prostriedkov ako mal Javier Solana.

Politický analytik Piotr Maciej Kaczynski odhaduje, že Ashton sa bude na medzinárodnej scéne objavovať viac ako Van Rompuy: „Ak zoberieme do úvahy čo je napísané v Lisabonskej zmluve, bude Van Rompuy skôr len predseda Rady“. Kacznyski predpovedá, že Ashton bude globálne aktívnejšia, aj keď vonkajšia služba jej zaberie veľa času. „Keď nastúpila do úradu, povedala -Súďte ma podľa činov – a ona aktívna bude“, podotkol Kaczynski s tým, že povinnosťou Ashton bude tiež tlmočiť spoločné postoje na EÚ v Rade bezpečnosti OSN. Analytik si myslí, že konkurencia medzi týmito dvoma postami nebude veľmi významná, skôr predpokladá súperenie Ashton a Van Rompuya s veľkými predsedníckymi krajinami. „Kto bude zastupovať Úniu v kríze? Neviem si predstaviť francúzskeho alebo britského ministra zahraničných vecí, ktorí sú ticho a nechávajú Ashton prevziať iniciatívu v blízkovýchodnej kríze.“

Julia Harrison z poradenskej spoločnosti Blueprint Partners tlmočila EurActiv-u iný názor: „Úloha Van Romuya bude významnšia, pretože bude predsedať schôdzam Európskej rady a cestovať po svete“, zatiaľ čo Ashton „bude pokračovať tam, kde Solana skončil“. „Budú musieť vytvoriť fungujúce partnerstvo a k tomu istému viesť aj členské štáty. Hádať sa, kto má čo na starosti nie je ani v ich záujme, ani v ich povahách“.

Obaj pokročia vo svojej práci jedine vtedy, ak členské štáty Európskej únie pochopia, že musia mať jednotné postoje k zahraničnpolitickým otázkam“, dodáva.