Van Rompuy nechce trestať, len odmeňovať

Van Rompuy dnes európskym lídrom na mimoriadnom summite prezentoval dokument „Sedem krokov ako naplniť európsku stratégiu pre rast a zamestnanosť“. Chce, aby sa vlády sústredili na obmedzený počet schém zameraných na financovanie výskumu a vývoja, mieru účasti na pracovnom trhu,  vyššie vzdelávanie a obmedzovanie chudoby.

Aby sa už nezopakovali chyby pri implementácii Lisabonskej stratégie, predseda navrhuje, aby sa stanovilo maximálne päť kvantitatívnych cieľov, dokedy ich majú implementovať a možné okamžité kroky.

Členské na oplátku môžu dostať viac prostriedkov a pôžičiek na financovanie programov na národnej úrovni.  „Napríklad investovanie do ľudského kapitálu by mohlo byť vhodnejšie financované z rámcového programu pre výskum alebo štrukturálnych fondov,“ píše sa  v dokumente. Van Rompuy tiež navrhuje, aby úverovanie cez Európsku investičnú banku využívali na odmeňovanie za štrukturálne reformy.

Na druhej strane udeľovanie sankcií za nenapĺňanie cieľov odmieta, radšej chce členské štáty motivovať k spĺňaniu záväzkov zverejňovaním vyhodnotení ich pokroku.

Vlády sa budú musieť na piatich cieľoch dohodnúť na marcovom stretnutí Rady. Národné ciele budú musieť pripraviť na júnový summit. Diskusie o špecifických okruhoch ako výskum a vývoj treba teda očakávať na jeseň. „Každá krajina bude mať na mieru šitú stratégiu podľa toho nakoľko majú rozvinuté financovanie výskumu a infraštruktúru.“

Diplomatické zdroje indikujú, že vzájomné porovnávanie pokroku by mohlo byť účinným spôsobom ako krajiny motivovať k dosahovaniu cieľov. Dokonca by sa mohli spájať do určitých klastrov, v rámci ktorých by mohli pravidelne konzultovať progres a slabiny reformy.

Dokument naznačuje, že Rada príjme aj opatrenia špecifické pre členské štáty, ktoré prijali euro. Podľa predsedu EÚ by sa krajiny šestnástky mali zamerať na konkurencieschopnosť a makroekonomické nedostatky.