Van Rompuy predložil plán dvojúrovňovej EÚ

Dokument „V ústrety skutočnej Hospodárskej a menovej únii“ určite vyvolá živú debatu počas summitu budúci týždeň, z ktorého má vzísť nový plán pre prehlbovanie integrácie členských štátov. Pätnásťstranový dokument vypracoval predseda Európskej rady v úzkej spolupráci s predsedom Európskej komisie Josém Manuelom Barrosom, predsedom Euroskupiny Jeanom-Claudeom Junckerom a prezidentom Európskej centrálnej banky Mariom Draghim.

Vyzývajú k prijatiu opatrení zmluvnej povahy medzi krajinami s eurom a európskymi inštitúciami na vykonanie štrukturálnych reforiem, vytvoreniu kapacity na prijímanie rýchlych rozhodnutí týkajúcich sa spoločnej meny a k spoločnej vonkajšej reprezentácii novej Únie podliehajúcej špecifickému parlamentnému dohľadu.

Návrhy však môžu viesť k rýchlemu pohybu smerom k dvojúrovňovej EÚ s dôrazom na eurozónu. Viaceré krajiny, najmä tie, čo nie sú súčasťou 17-členného bloku so spoločnou menou, sú však proti krokom, ktoré budú viesť k vytvoreniu skupiny členských štátov „druhej triedy“.

Rozpočet pre eurozónu

Van Rompuy v dokumente ďalej rozvíja myšlienku vytvorenia špeciálnej fiškálnej kapacity pre eurozónu. Mnohí to považujú za eufemizmus ku rozpočtu pre 17-členný blok. Niektorí nečlenovia eurozóny však naznačili, že to bol krok príliš ďaleko.

Maďarská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Enikő Győriová v rozhovore pre nemecký EurActiv nedávno uviedla, že osobitný rozpočet pre eurozónu by viedol k rozdielnemu prístupu k členským štátom a nakoniec by zničil EÚ.

Francúzsky prezident François Hollande však v uplynulých týždňoch krajiny bez eura ubezpečoval, že by bol len doplnkom celkového rozpočtu EÚ a nie jeho náhradou. Rovnako odmietol obavy z dvojrýchlostnej únie, pretože podľa jeho slov v súčasnosti všetci akceptujú myšlienku viacerých rýchlostí.

„Dokonca sú aj niektorí, ktorí majú zaradený spätný chod,“ vyhlásil bez špecifickej zmienky o Veľkej Británii. Varoval však tiež, že žiadna krajina nemôže eurozóne zabrániť, aby ďalej postúpila v integrácii.

Štrukturálne reformy: dane a zamestnanosť

Spomínané reformy sa majú týkať najmä oblastí daní a zamestnanosti a nová finančná kapacita má pri ich vykonávaní štátom pomáhať. Budú povinné pre krajiny eurozóny a tie mimo ich budú môcť vykonať dobrovoľne.

V neskoršom štádiu bude finančná kapacita určená na zmierňovanie hospodárskych šokov v špecifických krajinách. Financovaná by mala byť z národných príspevkov, DPH či dane z finančných transakcií alebo v kombinácii. Predpokladá sa aj vytvorenie funkcie správcu týchto prostriedkov.

Dokument sa tiež dotýka aj demokratickej legitimity a zodpovednosti. V zásade hovorí, že ani národné parlamenty, ani Európsky parlament nemôžu plne zastávať túto rolu. K vytvoreniu parlamentu eurozóny síce priamo nevyzýva, ale zavedenie fiškálnej kapacity si však podľa textu zabezpečenie demokratickej legitimity a zodpovednosti vyžadovať bude. Detailný spôsob bude závisieť od viacerých záležitostí, či už zdrojov financovania, rozhodovacích procesov alebo rozsahu aktivít.