Van Rompuy sa teší z flexibility svojej práce

„Naša Únia vždy prekvapí“, povedal predseda Európskej rady Herman Van Rompuy na podujatí organizovanom think-tankom Notre Europe v Paríži. Verí v schopnosť Únie hýbať sa dopredu, aj keby to malo byť krok za krokom, čím odmietol predpovede euroskeptikov, že Únia stojí na prahu svojho kolapsu.

Ako hovorí, „spolu sme vždy schopní udržať si kontrolu nad naším osudom.“

„EÚ si nemôže dovoliť stagnovať, zatiaľ čo sa svet hýbe pred jej očami. Ten kto sa nehýbe vpred, vracia sa spať“, povedal. Upozorňuje zároveň, že Európa musí napredovať vlastným tempom a nedá sa očakávať, že sa zmení za noc.

V kontexte turbulencií zapríčinených finančnou krízou a záchranným balíkom pre Grécko prirovnal EÚ ku „korytnačke“, ktorá začína pomaly a váhavo, no nakoniec všetkých prekvapí, vrátane netrpezlivých finančných trhov. Európa je tvrdá, myslí si Belgičan.

Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, „EÚ je ako konvoj 27 lodí, ktoré sa plavia na oceáne geopolitiky. No pod vodou je všetkých 27 lodí spojených“ vecami ako je hospodárska a menová politika. Aj keď ich niekedy vietor dočasne vzdiali, „nemôžu sa od seba oddeliť“, pomáha si metaforou Van Rompuy.  

Európsku radu opisuje ako „flexibilný orgán“, ktorý vie byť užitočný. „Ak niečo nie je ošetrené v zmluvách, je na individuálnych ľuďoch, aby poskytli odpoveď“. Vie byť veľmi flexibilná pri riešení problémov, na čo podľa neho využíva aj vágnosť svojej misie.

Kríza eurozóny je jedným takým príkladom. Začiatkom mája bolo potrebné zvolať ministrov financií, aby sme sa dohodli na podpornom pláne pre eurozónu vo výške 750 miliárd eur. Rozhodnutie o stretnutí padlo už o dva dni, 7. mája, hovorí politik.

Van Rompuy si nemyslí že komunitárna metóda v súčasnosti ustupuje medzivládnemu princípu. „Podľa mňa je to falošná debata“, vyhlásil.

„Kto iný ako grécky premiér by mohol prehovoriť krajinu, aby prijala úsporné opatrenia?“, pýta sa. Hlavnou úlohou Európskej rady, ktorej postavenie je „veľmi zvláštne“, keďže nepatrí ani od legislatívnej ani do výkonnej zložky, je podľa jej predsedu poskytovať usmernenia politík a koordinovať prácu niekoľkých iných inštitúcií.

V rámci výkonu svojej funkcie sa predseda Európskej rady raz do týždňa stretáva s predsedom Komisie José Manuelom Barrosom, aby koordinovali svoje postoje.

Van Rompuy neverí, že EÚ spraví veľký krok smerom k spoločnému rozpočtu, no je presvedčený, že EÚ vie žiť aj s existujúcim napätím medzi nedokonalým úniovým rozpočtom a monetárnou úniou. Výsledky pôsobenia jeho pracovnej skupiny pre hospodárske riadenie by mali byť predložené Európskej rade na summite, ktorý sa bude konať 28.-29. októbra.

Podľa bývalého belgického premiéra je síce francúzsko-nemecká os predpokladom progresu v EÚ, sama o sebe ale nestačí. Kľúčová je podľa neho koherencia medzi členskými krajinami.