Van Rompuy: Z rozpočtu škrtol 75 miliárd eur

Predseda ER Van Rompuy a premiér Fico, Zdroj: TASR/TASR - Martin Baumann

Pôvodný návrh EK hovorí o rozpočte vo výške 1,03 bilióna eur. Cyperské predsedníctvo v EÚ prišlo s návrhom 50-miliardových škrtov, avšak Herman Van Rompuy v dokumente, ktorý sa chystá zverejniť, navrhuje ešte väčšie škrty.

Podľa prvých informácií, ktoré "presiakli" medzi novinárov akreditovaných v Bruseli, Van Rompuyov návrh dokumentu ráta s úsporami vo výške 29,5 miliardy eur v oblasti kohéznej politiky a škrty vo výške 25,5 miliardy eur pripravuje pre spoločnú poľnohospodársku politiku.

Kohézna a poľnohospodárska politika predstavujú "najtučnejšie" výdavkové kapitoly v rozpočte EÚ.

„Neakceptujeme návrh na zníženie rozpočtu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku o 25 miliárd, považujeme ju za politiku pre rast.“, povedal francúzsky minister pre európske záležitosti Bernard Cazeneuve v parlamente.

Komisia Van Rompuyov návrh odmietla, aj keď nie tak ostro ako predchádzajúci návrh cyperského predsedníctva. Oceňuje len zachovanie rovnováhy a poradia priorít ako ich zadefinovala Komisia.

Švédsko naopak žiada väčšie škrty. „Revidovaný návrh je malým krokom správnym smerom ale nie je to dosť“, povedal švédska ministerka Birgitta Ohlsson. „Potrebujeme jasný model na zníženie poľnohospodárskych výdavkov.“

Van Rompuyove škrty sa už menej dotýkajú oblasti vedy, výskumu a inovácií, ako aj konkurencieschopnosti a administratívy.

Návrh počíta so zachovaním britského rabatu ale zavádza nový systém, v ktorom krajina čiastočne sama túto refundáciu zaplatí.

Snaha o zoštíhlenie sedemročného rozpočtového programu únie podľa všetkého postihne aj program pomoci pre najchudobnejších obyvateľov EÚ. Komisia navrhuje pre túto oblasť vyčleniť 2,5 miliardy eur na sedem rokov, avšak podľa Van Rompuyovho návrhu by konečná suma mala byť nižšia o 400 miliónov eur.

Hoci sa v návrhu najmä škrtalo, niektoré kapitoly navýšili, napríklad na oblasť dopravy, kam sa má presunúť 10 miliárd eur z Kohézneho fondu.

Van Rompuy tiež prichádza s niektorými zmenami v metodológii kalkulácie alokácie pomoci pre menej rozvinuté regióny. Zmeny by sa mali prejaviť nižším financovaním. Strop pre pomoc, na ktorú má nárok jednotlivý členský štát je nastavená na 2,4 % HDP. Pr štáty, ktorých priemerný rast HDP v rokoch 2008-2010 bol nižší ako 1 %, bude capping vyšší, zatiaľ nie je presne definovaný.

Kohézne nástroje budú podmienené aj fiškálnou zodpovednosťou. V prípade porušenie pravidiel o nadmernom deficite, môže nasledovať sankcia vo výške odňatia 50 % fondov na kohéziu a poľnohospodárstvo.

Slovensko podľa návrhu nedostane ani požadovaných "minimálne 300 miliónov eur", ktoré sme žiadali na odstávku Jaslovských Bohuníc. Reálne náklady prevyšujú totiž 400 miliónov. Nový návrhu rozpočtového rámca sa pridŕža starej sumy 105 miliónov eur.

Takto zoštíhlený dlhodobý rozpočet je blízky finančným predstavám Nemecka a Francúzska, dvoch z najväčších čistých prispievateľov do spoločného rozpočtu únie, ale zároveň je hlboko pod čiarou škrtov, ktoré by chceli presadiť napríklad Briti a Švédi. Najmä Londýn volá po radikálnych škrtoch v budúcom rozpočte, ktoré by dosiahli hranicu 150 až 200 miliárd eur.

Van Rompuyov návrh prichádza niekoľko dní pred mimoriadnym summitom lídrov EÚ (22.-23.11.) zameraný práve na rozpočtové otázky. Na summite sa očakáva ostrý súboj medzi skupinou Priatelia kohézie, ktorá odmieta návrh na zvýšené škrty v obálke pre kohéziu a medzi skupinou za účelnejšie míňanie rozpočtových prostriedkov EÚ.

Van Rompuyov návrh ohľadom škrtov je "odvážny" aj preto, lebo predseda Európskej rady predvída nemalé výnosy pre budúci spoločný rozpočet po zavedení dane z finančných transakcií. Túto daň sa zatiaľ rozhodlo zaviesť iba 11 členských štátov z 27, vrátane Slovenska, ale najvyšší lídri EÚ dúfajú, že postupne sa k tomuto projektu pridajú aj ďalšie členské krajiny.

Herman Van Rompuy dnes zaslal svoj návrh o zoštíhlení budúceho dlhodobého rozpočtu predstaviteľom všetkých členských štátov EÚ a poskytol im týždennú lehotu, aby sa k dokumentu vyjadrili. Budúcotýždňový summit sa začne s jasnými pozíciami členských krajín a bude sa hľadať kompromis o prípadnom ďalšom znižovaní rozpočtu alebo zmierňovaní Van Rompuyových návrhov.

EurActiv/ TASR

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.