Van Rompuy: Zachrániť euro sa dá aj bez modifikovania zmlúv

EurActiv získal dokument, ktorý bude základom diskusií európskych lídrov počas dvojdňového summitu EÚ, ktorý začne zajtra. Snahou je dať konečne hrubú čiaru za prehlbujúcu sa dlhovú krízu v eurozóne.

Hlavy štátov a vlád sa budú zároveň zaoberať francúzsko-nemeckými plánmi na reformu úniových zmlúv a posilnenie fiškálnej disciplíny, ktoré v pondelok v Paríži predstavili prezident Nicolas Sarkozy a kancelárka Angela Merkelová.

Návrhy stáleho predsedu Európskej rady obsahujú niekoľko možností, pričom implementovanie viacerých z nich si nevyžaduje zmenu zmlúv. Van Rompuy zdôrazňuje, že v prvom rade treba zaviesť opatrenia, na ktorých sa už dohodlo. Má na mysli najmä posilnenie kapacity Európskeho nástroja finančnej stability (FFSF) tzv. dočasného eurovalu.

Zároveň uznal, že treba urobiť kvalitatívne zmeny s cieľom vytvoriť fiškálnu úniu a presvedčiť trhy, že v budúcnosti už nedôjde k zlyhaniu. „Transformovanie eurozóny na skutočnú hospodársku úniu si vyžaduje ďalší pokrok v integrácii, aby sme dosiahli nový fiškálny pakt.“

Navrhuje dva spôsoby tvorby fiškálnej únie:

  • Zavedenie zlatého pravidla do ústav členských krajín podľa limitov stanovených v Pakte stability a rastu – 3 % pre deficit a 60 % pre dlh. „Kompetenciou Súdneho dvora by bolo dohliadať na implementáciu pravidla na národnej úrovni.“
  • Priamou modifikáciou častí zmluvy o fiškálnej disciplíne v eurozóne (článok 136). Európska komisia by mohla dostať právomoc skúmať a prípadne odmietať návrhy rozpočtov ešte skôr ako ich schvália národné parlamenty. Toto súčasné pravidlá nedovoľujú.

Van Rompuy však favorizuje prvú možnosť. Druhá by si vyžadovala oveľa viac času, pretože by ju museli ratifikovať všetky členské štáty, vrátane tých, ktoré nie sú členmi eurozóny. Pri prvej by stačilo upraviť Protokol 12. „Toto rozhodnutie si nevyžaduje ratifikáciu na národnej úrovni,“ tvrdí. „Takto by však mohlo dôjsť k rapídnym a významným zmenám.“

Francúzi a Nemci chcú viac

Hoci je prístup stáleho predsedu Európskej rady pragmatický, nestačí požiadavkám prezidenta Sarkozyho a kancelárky Merkelovej. Na spoločnej tlačovej konferencii v pondelok špecificky žiadali o istú formu novej zmluvy, ktorú treba dohodnúť do marca 2012, aby ju na národnej úrovni mohli ratifikovať do konca roka.

„Uvediem príklad. V Lisabonskej zmluve sa v súčasnosti uvádza, že procedúru za nadmerný deficit možno začať len ak s tým súhlasí kvalifikovaná väčšina členských štátov. My chceme presný opak a to si vyžaduje modifikáciu zmluvy.“

Lídri zároveň uviedli, že síce preferujú, aby so zmenami súhlasili všetci, ale ak nebude možné dosiahnuť dohodu, budú sa vzťahovať len na eurozónu. Či však budú súhlasiť všetky krajiny s eurom je tiež otázne. Váhavo sa k otázke stavia Fínsko a v zložitej situácii je aj Slovensko, keďže v marci budú predčasné voľby a s ratifikáciou sa začne až po nich.