Vassiliou sľubuje posilnenie študentskej mobility a lepšie tréningy pre pracujúcich

Bývalá členka cyperského parlamentu Vassiliou prisľúbila, že v prípade potvrdenia do funkcie bude jej druhou kľúčovou prioritou to, aby schopnosti a zručnosti občanov EÚ zodpovedali potrebám pracovného trhu. V rámci toho chce Vassilou zvýšiť ich prístup k vzdelaniu a tréningom.

„Päťdesiat percent vysokoškolákov v Európskej únii je nezamestnaných: v niektorých krajinách je to až osemdesiat percent. Potrebujeme preto zosúladuť zručnosti a znalosti s tým, čo trh potrebuje. Spravíme štúdie, aby sme zistili, čo robiť,“ povedala.

Zosúladenie schopností s trhom práce

S viditeľne stúpajúcim sebavedomím počas híringu vyjadrila Vassilou – manželka bývalého cyperského prezidenta Georgea Vassilou, ktorý viedol ostrov v rokoch 1988 až 1993 – túžbu zvýšiť mobilitu mladých ľudí v oblasti vzdelania, kultúry a športu. Zároveň chce vytvoriť prostredie, ktoré podporuje kultúru a kreativitu v Európe.

„Mali by sme sa uistiť, že každý program EÚ, ktorý uplatníme, má priamy vplyv na život občanov,“ povedala dezignovaná komisárka, ktorá zastávala v prvej Barrosovej Komisii post eurokomisárky pre zdravie po tom, čo jej krajan Markos Kyprianou vo februári 2008 z tejto funkcie odišiel, aby sa stal členom vlády v Nikózii.

Vassilou priznala, že „nemáme dostatok univerzít, ktoré by patrili medzi tie najlepšie na svete,“ a dodala, že systém vzdelania a tréningu mladých ľudí treba modernizovať.

Zároveň spomenula, že jeden zo šiestich ľudí v Európskej únii opustí školské lavice v skorom veku, jeden z piatich ľudí vo veku pätnásť rokov nevie dobre čítať a 80 miliónov ľudí sa pretĺka len s nízkymi či základnými zručnosťami. Na híring dobre pripravená Vassilou preto členov parlamentu vyzvala, aby jej pomohli zabezpečiť podporu vlád navýšením rozpočtu EÚ v oblasti vzdelávania a tréningu.

 „Ak spojíme učenie s podnikaním, potom podnikanie tiež investuje,“ povedala.

Na otázku členky parlamentu Mary Honeyball o sociálnej dimenzii novej stratégie Európskej únie ´2020´ Vassilou povedala, že je rada, že politiky Európskej únie berú do úvahy potreby znevýhodnených skupín ako imigrantov, chudobných či detí z problémových rodín.

Právomoci EÚ sú v oblasti vzdelania limitované

Fínska členka parlamentu Hannu Takula sa spýtala, čo by Vassilou spravila, aby zmenšila rozdiely v kvalite vzdelania v rámci celej Európskej únie. Cyperská nominantka povedala, že v tejto otázke sú kompetencie Komisie limitované, keďže „nemôžeme mať jednotný, harmonizovaný systém vzdelávania.“

„Môžeme členské štáty iba podporovať, aby spolupracovali,“ povedala Vassiliou a vysvetlila, že problémy tkvejú v identifikovaní najlepších praktík a národných slabostí „bez menovania a zahanbovania“ jednotlivých členských štátov. Komisia navrhne toto leto nový skúšobný test EÚ  v oblasti gramotnosti, dodala.

Vassiliou poprela obavy o to, že dôjde k skresaniu rozpočtu na multilingualizmus, keďže už nejde o samostatné portfólio ako tomu bolo v predchádzajúcej Komisii. „Potrebujeme posilniť naše programy zamerané na multilingualizmus a zvýšiť rozpočet,“ povedala. Zároveň predstavila plány na vytvorenie nových skúšobných programov na výučbu jazykov do roku 2012.

K oblasti kultúry dezignovaná komisárka povedala, že Komisia vytvorí Zelenú knihu v 2020 v snahe odblokovať potenciál kreatívnych odvetví EÚ a tým posilniť kreativitu a inovácie.

Vassiliou vyzdvihla obchodné dohody ako „dobrú cestu podpory kultúrnej diverzity,“ a oznámila zámer ratifikovať konvenciu UNESCO v tejto otázke ako podmienku vzťahov EÚ s inými krajinami.

Na obvinenia dánskej členky parlamentu Morten Messerschmidt, že na propagáciu európskej identity sa premrhalo mnoho peňazí daňových poplatníkov. Cyperská nominantka povedala, že jej prioritou bude uistiť sa, že prostriedky sa investujú do oblastí, ktoré môžu niečo zmeniť. Citovala pritom schémy Európske dedičstvo a Hlavné mesto kultúry ako príklad.

Oblasť športu má hrať ´kľúčovou rolu´ v EÚ

Vassilou povedala, že podpora športu bude stredobodom jej novej politiky – stane sa tak v súlade s kompetenciami EÚ zakotvenými v Lisabonskej zmluve. Na vyzvanie členov EP Emmy McClarkin a Alana Kellyho, aby bola konkrétnejšia, cyperská kandidátka povedala, že si predstavuje „konkrétne akcie“ zamerané na „propagáciu edukačnej a sociálnej funkcie športu.“ Dodala tiež, že jej prioritou bude aj boj s násilím a rasizmom v športe.

„Šport je základňou, na ktorej sa buduje nezávislosť mladých ľudí,“ povedala Vassiliou a dodala: „Všetko, čo neviem, sa naučím počas svojho pôsobenia.“