Veľké nádeje Nemeckého predsedníctva

Nemecká kancelárka Angela Merkel

Pozadie:

1. januára 2007 preberie Nemecko od Fínska rotujúce predsedníctvo, a teda bude do 1. júla 2007 organizovať a predsedať stretnutiam Rady. Mottom Predsedníctva je „Spolu môže Európa uspieť“. Nemecko bude od rovnakého dátumu predsedať aj G8.

Otázky:

Počas prvej polovice svojho predsedníctva sa Nemecko sústredí na energetiku a inovačnú stratégiu, zatiaľ čo Ústavná zmluva a vnútorný trh pre elektrinu a plyn budú kľúčové pre druhú polovicu.

Významnou udalosťou bude spustenie Spoločnej energetickej politiky na jarnom summite 24.-25. marca 2007, takisto ako 50. výročie podpísania Rímskych zmlúv, zavŕšené Berlínskou deklaráciou , ktorá by mala znovu definovať ciele a hodnoty EÚ.

Na základe záverov summitu EÚ v otázke rozširovania malo by dôjsť k prehodnoteniu postupu v predvstupových rokovaniach EÚ-Turecko, po dočasnom pozastavení vyjednávaní v ôsmich kapitolách. Ďalšie štyri kapitoly môžu byť otvorené, ak nepadnú námietky zo strany členských štátov. Avšak žiadna kapitola nebude uzatvorená.

Pokiaľ ide o vstup Chorvátska, Predsedníctvo očakáva pokrok a pokúsi sa otvoriť ďalšie kapitoly.

Pozície:

Michael Emerson, výskumník Centra pre štúdium európskych politík (CEPS) reagoval na výsledky summitu v otázke rokovaní s Tureckom : „Myslím že Rada nebola celkom jasná, ale relatívne pozitívna vo svojich výsledkoch ohľadom Turecka.“ Poznamenal, že tu bola „prívetivejšia pozícia od Angely Merkelovej k vývoju v otázke Turecka. Dodal, že pri Chorvátsku sa objavila „zelená“ na pokračovanie v rokovaniach.

Pavol Hamžík z Ministerstva zahraničných vecí SR na decembrovom zasadnutí VII pracovnej skupiny Národného konventu na margo predpokladanej snahy predsedníctva o oživenie Ústavnej zmluvy povedal, že „základom (slovenskej pozície)… by mala byť podpora zámeru nemeckého predsedníctva v hľadaní riešenia za zachovanie celistvosti textu Ústavnej zmluvy“.

Líder Socialistickej skupiny v EP Martin Schultz vyzval nemeckú kancelárku Angelu Merkel, aby vyjasnila svoj postoj k členstvu Turecka v EÚ. „Ak Angela Merkel nechce, aby bolo Turecko členom EÚ, musí to jasne povedať do 1. januára (2007). Keď hovorí ako líder CDU v Nemecku, to je jedna vec; ale keď hovorí ako predseda Rady ministrov EÚ, musí byť jednoznačná. Ak by EÚ prestala sledovať členstvo Turecka, bola by to veľká zmena politiky.“

Ďalše kroky:

  • Od 18. do 20. decembra 2006: Euractiv ponúkne pokrytie priorít a „horúcich“ tém nadchádzajúceho Nemeckého predsedníctva
  • 1. január 2007: Nemecko prevezme predsedníctvo
  • 17. január 2007: Prezentácia programu Predsedníctva, prejav Angely Merkelovej
  • 8.-9. marec 2007: Európska Rada má prijať Energetický akčný plán
  • 24.-25. marec 2007: 50. výročie Rímskych zmlúv: Berlínska deklarácia má redefinovať širšie ciele a hodnoty EÚ
  • 21.-22. jún 2007: Európska Rada: Nemecké predsedníctvo odprezentuje dokument, ktorý zváži súčasnú ústavnú krízu a navrhne možnosti ako postupovať. Ďalšou témou má byť znovuspustenie Lisabonskej stratégie.