Verheugen: Úradníci majú v EÚ príliš veľa moci

verheugen

 

Krátka správa

interview pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung komisár Verheugen povedal, že za posledných niekoľko rokov narástla moc vysoko postavených úradníkov do takej miery, že „niekedy sa stráca kontrola nad inštitúciami“. Vyhlásil tiež, že komisári musia „byť pozorní ako jastraby aby boli prijaté dôležité rozhodnutia na týždenných stretnutiach, a nie len samými úradníkmi“.

Komisár pre podnikanie a priemysel tiež povedal, že „pod povrchom“ prebieha „trvalá zákopová vojna medzi komisármi a vysoko postavenými úradníkmi“. „Ja tvrdím, že o príliš mnohých veciach rozhodujú úradníci.“ Dodal tiež, že ho alarmovali niektoré y listov, ktoré úradníci Komisie písali členským krajinám Únie, pretože boli „technické, arogantné a povýšenecké“.

V interview tak komisár zopakoval, dokonca zradikalizoval, kritiku vnútorného fungovania Komisie, s ktorou prišiel už v auguste 2005 v interview pre EurActiv. Vtedy povedal: „Je stále problémom presvedčiť našu administratívu, že máme nového ducha a nový prístup, že nechceme typickú reakciu „Prichádza niečo z iného DG? Sme proti. Nezasahujte do našej oblasti.“ Poznáte to – normálna zákopová vojna. Podľa môjho názoru míňa Komisia príliš mnoho času a energie na vnútornú koordináciu, dokonca aj na štandardy medzinárodnej organizácie.“

V rozhovore pre Süddeutsche Zeitung zas vyhlásil, že postoj mnohých úradníkov možno charakterizovať slovami „komisár po piatich rokoch opäť odíde, je teda len dočasným problémom, no ja tu zostanem“. Dodal tiež, že to „nie je o znovuzískaní politickej kontroly, no o novej politickej kultúre v Komisii“, vrátane finančnej autonómie, ktorá by mala byť prenesená od generálnych riaditeľov na komisárov, a práva komisárov vymeniť vysoko postavených úradníkov.