Viac rýchlostí v EÚ pripúšťajú už aj federalisti

Zdroj: Wikipedia

List so svojimi návrhmi, ktorý britský liberál a známy eurofederalista Andrew Duff zaslal vybraným novinárom, začína citáciou Angely Merkelovej, ktorá 7. júna vyhlásila, že eurozóna by sa mala pretvoriť na politickú úniu. 

Federalisti sa tradične stavali proti dvoj či viacrýchlostnej Európe. Samotný Duff bol až donedávna zástancom postupu, kedy mala vôľa väčšiny prevážiť nad váhajúcou menšinou, vrátane napríklad jeho vlasti – Británie.

Pre tentokrát sa ale zdá, že súhlasí s nemeckou kancelárkou, ktorá stojí za hlbokou reformou európskeho hospodárskeho riadenia v Únii. Francúzsko je zásahom do tradičných národných domén menej naklonené.

Nová zmluva

„Európa potrebuje plán, cestovnú mapu a postupné kroky k politickej únii“, píše Duff. „Všetky inštitúcie musia byť zaangažované do prípravy tohto procesu podľa svojich mandátov, no minimálne na začiatku sa musí sformovať skupina štátov, ktorá je odhodlaná byť avantgardou na základe novej zmluvy o európskej fiškálnej solidarite“.

V jeho ponímaní by malo ísť o novú medzivládnu zmluvu, ktorá by podobne ako fiškálny kompakt bola s postupom času inkorporovaná do právneho rámca EÚ.

„Fiškálna zmluva solidarity by mala byť podpísaná do decembra tohto roku. Jej integrácia do zmlúv EÚ môže byť súčasťou širšej revízie Lisabonskej zmluvy na ktorej by sa mal dohodnúť ústavný Konvent do roku 2015“, píše Duff.

Europoslanec zo skupiny liberálov (ALDE) vidí v prvej vlne tvorby jadra krajiny Nemecko, Francúzsko, Belgicko a Luxembursko.

Nový výkonný orgán

Tieto krajiny by mali tvoriť gro nového výkonného orgánu – Európskej finančného úradu (EFA) – disponujúceho politickou mocou tvarovať spoločné politiky zamerané na fiškálnu konsolidáciu a hospodársky rast.

„Tento orgán, ktorý by konal na základe hlasovania kvalifikovanou väčšinou by bol prekurzorom novej federálnej hospodárskej vlády . Tá je v plnohodnotnej fiškálnej únii nevyhnutná“, projektuje Duff. Nevysvetľuje, aký by mal byť vzťah medzi novovytvoreným orgánom a Európskou komisiou.

Členstvo v EFA by malo byť otvorené pre všetky členské štáty EÚ okrem tých, ktoré majú výnimku z eura. Keď počet členov stúpne na deväť, EFA bude môcť spúšťať mechanizmus posilnenej spolupráce  na základe Lisabonskej zmluvy v celej škále oblastí. Týkať by sa to mohlo spoločného firemného základu dane či dane z finančných transakcií.

EFA by mala podľa europoslanca aj možnosť vydávať vlastné dlhopisy na základe spoločného zdieľania dlhu nad úroveň 60 % HDP.

Takéto dlhopisy by umožnili účastníckym krajinám znížiť svoje zdĺženie v horizonte 25 rokov. Existovala by možnosť krajinu z EFA vylúčiť ak poruší dohodnuté pravidlá a podmienky členstva.

Duff zdôrazňuje, že treba nájsť rovnováhu medzi rekapitalizáciou bánk a harmonizácia bankovej regulácie.

Je len malá šanca, že Duffove návrhy majú nájdu na summite 28. a 29. júna odozvu.

Predseda Európskej komisie už naznačil, že príde s návrhom na ďalšie kroky pri vytváraní politickej únie. Aj jeho oveľa menej ambiciózna verzia však pravdepodobne narazí na problémy. Francúzsko má, zdá sa, problém so vzdaním sa časti suverenity výmenou za väčšiu solidaritu v eurozóne.

Problémy s ratifikáciou

Aj Andrew Duff priznáva, že krajiny majú problém ratifikovať už dohodnuté dokumenty. Zmenu článku 136 Lisabonskej zmluvy, ktorá mala vytvoriť právny základ pre stály euroval (ESM) zatiaľ ratifikovalo len 12 z 27 krajín.

Trvalý euroval zatiaľ ratifikovali len 4 zo 17 krajín eurozóny a fiškálny kompakt len 7 z 25 signatárskych štátov.

Ani krajiny považované za jadro eurozóny fiškálny kompakt ešte neratifikovali. Na to, aby vstúpil do platnosti je potrebné, aby ho odobrilo aspoň 12 signatárskych krajín.

Ratifikácia ESM by mala byť ukončená do 1. júla 2012, fiškálneho kompaktu do konca roka.

Ďalšie kroky

17. júna: Grécko čakajú predčasné parlamentné voľby

17 júna: druhé kolo parlamentných volieb vo Francúzsku

28.-29. júna:  Summit EÚ v Bruseli, ktorý má dohodnúť „kalendár užšej integrácie“ a opatrenia ktoré by doplnil fiškálnu disciplínu o rast.