(VIDEO) Biela kniha a Rím: Vylaďovanie EÚ pokračuje

EurActiv.sk


Biela kniha Európskej komisie o 5 možných scenároch budúceho vývoja EÚ je len výkopom do diskusie o budúcej podobe EÚ.

Komisia hovorí, že to bola reakcia na rôzne hlasy, ktoré v EÚ zaznievali, pričom sa v dokumente snažila pomenovať aj dopad jednotlivých scenárov.

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/biela-kniha-o-buducnosti-eu-v-kocke/

Európska komisia plánuje počas roka 2019 prísť s detailnejšími návrhmi o tom, ako sa pohnúť ďalej v dielčích oblastiach – v sociálnych veciach, v hospodárskej a menovej únii (eurozóne), vo využívaní globalizácie, v obrane a o v tom, ako lepšie nastaviť financovanie EÚ.

Veľa sa ale čaká aj od členských štátov. Minimálne, aby jasne povedali, čo je pre nich prijateľné a čo naopak nie. Dôležité je, aby na akomkoľvek smere ďalšieho vývoja prevládla v EÚ jednota.

 

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/eu-po-rime-roznym-tempom-jednym-smerom/

 

Slovensko oceňuje, že Európska komisia tentokrát odolala pokušeniu predstaviť jeden hotový recept pre budúcnosť Európy.  Zo scenárov považuje ďalšiu rýchlu integráciu za najmenej pravdepodobnú.

Slovensko chce byť ale účastné diskusie o budúcnosti eurozóny, ktorá bude v blízkej budúcnosti jednou z dominantných tém. Zároveň chce zabrániť tomu, aby sa v rámci eurozóny vytvárali prípadné ďalšie resp. užšie jadrá.

Európsky parlament tiež žije diskusiou o ďalšom vývoji európskeho projektu a prijal v ostatnom období dve správy o budúcnosti EÚ a jednu špecifickú o rozpočtovej kapacite pre eurozónu:

 

 

EU Stakeholder Brunch a Citizens´ Dialogue na tému “Naberie EÚ v 60tke nový dych?” zorganizovali Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s portálom EURACTIV.sk a Nadáciou Friedricha Eberta.