Vlády sľubujú v ekonomických záležitostiach EÚ hory doly

Zdroj: Európska komisia

Minulý mesiac, lídri podporili cieľ investovať 3% HDP do výskumu či zvýšiť úroveň zamestnanosti v celej EÚ v rámci novej hospodárskej stratégie Európa 2020. Nezhodli sa však, či má Únia právo stanovovať aj ciele týkajúce sa znižovania chudoby či zvyšovania vzdelanostnej úrovne.

Podľa Franka Browna, tendencia EÚ byť nerozhodnou a rozdelenou by mohla mať negatívne následky pre ekonomiku, tak ako sa to ukázalo v nedostatočnej záväznosti v predchádzajúcej Lisabonskej stratégii.

V posledných desiatich rokoch vyslovili lídri EÚ opakovanú podporu Lisabonskej stratégii, avšak čo skutočne všetci robili, bolo, že „sľubovali hory doly celej Únii,“ vysvetľuje Brown.

„Všetko, o čo sa pokúšali, sa neujalo, keďže národné záujmy vždy prevýšili tie európske. Preto si myslím, že Európa 2020 je ďalším pokusom povedať: poďme podporiť snahy o kolektívnejší prístup v kritických záležitostiach.“

Brown, ktorý strávil 26 rokov ako poradca pre súkromnú firmu PricewaterhouseCoopers hovorí, že hlavnou výzvou je byť si istý, kto čo robí.

„Ak chcete byť úspešní, musíte sa dohodnúť medzi svojimi členmi na tom, čo je globálne a čo je lokálne, alebo čo je národné a čo federálne.“

„Myslím si, že to sa v Európe ešte neujasnilo. Pre Európu je skutočne dôležité rozhodnúť ako konať spoločne.“ Zároveň dodal, že sa teda treba vrátiť k základným princípom a stanoviť, kto rozhoduje. 

Podporné znaky

Brown hovorí, že niektoré krajiny urobili pokrok pri vytvorení lepšieho prostredia pre obchod.

„Myslím si, že hlavne Francúzsko urobilo v posledných rokoch skvelý kus práce. Skutočnou otázkou je, ako sa dostaneme z miestnej iniciatívy k federatívnejším iniciatívam v celej Európe, ktoré by znamenali udržateľný nárast obchodu.“

Je tiež optimistický v otázke uzdravenia európskych ekonomík vzhľadom na to, že aj americká ekonomika sa uzdravuje rýchlejšie.

„Jeden z dôvodov prečo môže obrat v americkej ekonomike nastať je značné zlepšenie situácie v Európe. Hovoríme o rozličných základoch. Ide aj o to, že európske ekonomiky nie sú natoľko konzumné ako americká.“

Tiež verí, že by bola „obrovská chyba“, ak by sa skresal práve rozpočet na vzdelávanie. „Podpora vzdelávania musí pokračovať. Tiež si stále myslím, že sa potrebujeme pozrieť precíznejšie na metódy v základnom vzdelávaní, keďže metódy vo väčšine európskych krajín nie sú najvhodnejšie na vytváranie inovatívnych názorov.

Rozhovor v úplnom znení v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.