Voľby 2010: EÚ v programoch politických strán

Účasť Slovenska na projekte integrovanej Európy spoluvytvára politickú a legislatívnu realitu viac ako si uvedomuje väčšina voličov i nevoličov. Preto sa EurActiv.sk rozhodol vypracovať analýzu volebných programov politických strán z hľadiska, akým v nich pracujú s EÚ a s európskymi politikami. 

Zámerom tejto analýzy nie je normatívne hodnotenie programov, ale porovnanie akcentov v témach EÚ a komparácia vyčleneného priestoru pre oblasť európskych politík v rámci deklarovaných cieľov. Porovnanie robíme v dvoch rovinách:

  • medzi stranami navzájom;
  • v čase (hlavné posuny v záujmoch strán oproti programom z roku 2006 v prípade, že kandidovali).

Analýza sa snaží odpovedať na to, do akej miery majú slovenské politické strany ambíciu pôsobiť pri dosahovaní cieľov na európskej úrovni a identifikovať, ktoré európske iniciatívy prijali „za svoje“.

V porovnaní sme sa sústredili na obsahovo najrelevantnejšie ambície strán formovať európsku realitu.

Okrem toho sme vytvorili jednotný rámec, ktorý umožňuje porovnať „európske rozmery“ jednotlivých dokumentov. Tento rámec stojí na kvantifikácii piatich rozmerov, ktorými je v programoch ponímaná Európska únia, resp. európska integrácia 

1. EÚ ako referenčný rámec

2. EÚ ako agent hospodárskeho rozvoja

3. EÚ ako potenciálna hrozba

4. EÚ ako súčasť riešenia

5. Pozície smerom k EÚ

Predmetom analýzy je osem politických strán (ĽS-HZDS, KDH, MOST-HÍD, SAS, SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS, SMK). Výber vyplýva z prieskumov voličských preferencií, podľa ktorých majú tieto strany najväčšiu šancu prekročiť päťpercentné kvórum pre vstup do Národnej rady SR.

Základné porovnanie ukázalo, že európsky rozmer je v roku 2010 celkovo menej dôležitý. Prejavuje sa to napríklad menej častým odvolávaním sa na EÚ ako na referenčný rámec v programoch.

V programoch sa nachádzajú koncepty, ciele, priority, ktoré boli formulované na európskej úrovni (vedomostná spoločnosť, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, podpora malých a stredných podnikov, podpora cezhraničnej spolupráce regiónov), vo väčšine prípadov však pri nich nie je explicitne európsky rozmer uvádzaný.

Politické strany vo volebných programoch, až na výnimky, neuvádzajú pozície k viacerým dôležitým európskym témam ako je nová finančná perspektíva 2014-2020, podoba novej kohéznej politiky, obsah spoločnej zahraničnej politiky či postavenie Slovenska v rámci novej inštitucionálnej architektúry EÚ, či klimatická politika. 

Analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke