Vplvy Európy v OSN slabne

Po analýze desiatich rokov hlasovania na pôde Organizácie spojených národov prišli analytici ECFR k záveru, že vplyv Európy v tejto ogranizácii dramaticky poklesol a to v troch kľúčových fórach: Bezpečnostnej rade (BR), Rade pre ľudské práva a vo Valnom zhromaždení (VZ). 

Dôvodom pri tom nie je nedostatok vnútornej kohézie, ale neschopnosť presadiť pravidlá hry. Napriek tomu, že väčšina členov EÚ tvrdí, že OSN je ústrednou platformou v ich vízii medzinárodného poriadku, je rozhodovanie v OSN čím ďalej tým viac ovplyvňované Ruskom, Čínou a ich spojencami.

Od konca 90-tych rokov stratila Európska únia pravidelnú podporu 41 bývalých spojencov pri hlasovaní o ľudskoprávnych otázkach a pridala sa tak k skupine svetových mocností (vrátane Spojených štátov), ktorých vplyv v OSN slabne. Pred desiatimi rokmi mali pozície EÚ v otázkach ľudských práv podporu viac ako 70 % hlasov vo Valnom zhromaždení OSN, v posledných dvoch rokoch však táto podpora padla na približne 50 % hlasov VZ.

Naopak, trend podpory pre pozície Číny a Ruska je rastúci. Z 50 % na 74 % pre Čínu a na 76 % pre Rusko pri poslednom stretnutí Valného zhromaždenia. Podľa analytikov je to preto, že Rusko a Čína sú známi tým, že odmietajú zásahy medzinárodného spoločnestva do suverenity jednotlivých krajín. Je to však aj dôsledok ich diplomatických schopností v systéme OSN.

Výrazne sa neschopnosť EÚ presadiť svoju víziu v poslednom období prejavila v prípade snahy o rezolúciu OSN pri nepokojoch v Mjanmarsku (bývalej Barme) a v Zimbabwe. Ešte pred tým, to bola neúspešná snaha o novú rezolúciu pre Kosovo a sudánsky región Darfúr.

Autori správy tvrdia, že odhliadnuc od geopolitického posunu, si za tento vývoj môže Európa sama. „Európa stratila pôdu pod nohami, pretože nie je ochotná využívať svoje páky a je skôr zahľadená do seba. Ročne sa len v New Yorku uskutoční tisícka koordinačných stretnutí medzi európskymi štátmi, pričom tento čas a energiu by mala Európa skôr venovať dialógu s ostatnými členmi“, konštatujú autori analýzy.

Analýza ECFR sa zamerala len na presadzovanie univerzálnych hodnôt, o ktorých si EÚ myslí, že by mali byť prítomné v konaní OSN. Nerieši agendu ako je šírenie zbraní hromadného ničenia alebo klimatické zmeny.