“Vyblogujte” budúcu podobu EÚ

V tomto roku sa bude rozhodovať o kľúčových bodoch politickej agendy EÚ pre obdobie 2009 – 2013. Obyvatelia EÚ dostávajú príležitosť čiastkovo sa spolupodieľať na formovaní priorít. Európske hnutie prichádza s myšlienkou pýtať sa občianskej spoločnosti na postoj k EÚ prostredníctvom blogu.

Blog “60 nápadov pre Európu” očakáva krátke postrehy, zamyslenia, či diskusné príspevky od každého, kto sa chce vyjadriť k európskym politikám a prioritám. Nie je potrebná žiadna registrácia, stačí jednoducho svoj názor vložiť do on-line formulára a po skontrolovaní sa zobrazí na stránke. “Diskusné fórum” vytvorilo Európske hnutie na blogovom portáli Blogactiv.eu (projekt siete EurActiv).

V apríli 2008 sa vyberie 60 argumentačne najlepších príspevkov. Stanú sa podkladom pre Európsky kongres, ktorý sa uskutoční 23.-24. mája 2008 v holandskom Haagu a vyjdú v podobe tlačenej brožúry. Organizátori predstavia výsledky Kongresu v Haagu priamo najvyšším lídrom EÚ (členom Komisie, Parlamentu, Rady) v čase rozhodovania o prioritách Spoločenstva pre ďalšie obdobie.

Súčasný blogový projekt nadväzuje na myšlienku už uzavretého “Plánu D” (demokracia, dialóg, debata), ktorý predstavila Európska komisia po odmietavých referendách o Ústave vo Francúzsku a Holandsku. Prebieha na základe podobného mechanizmu a sleduje rovnaký cieľ. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že do výberu “60 nápadov pre Európu” môžu občania svoje predstavy nominovať priamo. V prípade Plánu D sa zoznam odporúčaní vytváral nepriamo na základe výstupov zo 6 čiastkových aktivít Európskeho hnutia a partnerských organizácií v jednotlivých členských krajinách (EurActiv 11/12/07).