Vyhlásenie 27 štátov k vystúpeniu Veľkej Británie z Európskej únie

FOTO-ER

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Slovensko – krízový manažér EÚ

Prinášame plné znenie Vyhlásenia z neformálneho zasadnutia 27 členských štátov v Bruseli v stredu 29. júna. (Hrubé písmo – redakcia EurActiv.sk)

Vyhlásenie

1. My, hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských štátov, ako aj predsedovia Európskej rady a Európskej komisie, vyjadrujeme hlboké poľutovanie nad výsledkom referenda v Spojenom kráľovstve, ale rešpektujeme vôľu, ktorú vyjadrila väčšina britských občanov. Kým Spojené kráľovstvo nevystúpi z EÚ, právo EÚ, pokiaľ ide o práva aj povinnosti, sa naň naďalej vzťahuje a platí v rámci celej krajiny.

2. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ je potrebné zrealizovať náležitým spôsobom. Právnym základom tohto procesu je článok 50 ZEÚ. Je na britskej vláde, aby Európskej rade oznámila svoj úmysel vystúpiť z Únie. Mala by tak urobiť čo najskôr. Pred podaním tohto oznámenia nie je možné uskutočniť žiadne rokovania.

3. Európska rada ihneď po prijatí oznámenia prijme usmernenia na rokovania o dohode so Spojeným kráľovstvom. V nadväzujúcom procese budú Európska komisia a Európsky parlament zohrávať svoje úlohy v plnom rozsahu podľa zmlúv.

4. Dúfame, že Spojené kráľovstvo bude v budúcnosti blízkym partnerom EÚ a očakávame, že aj Spojené kráľovstvo vyjadrí svoj úmysel v tomto duchu. Akákoľvek dohoda, ktorá sa uzavrie so Spojeným kráľovstvom ako treťou krajinou, bude založená na vyváženosti práv a povinností. Prístup k jednotnému trhu si vyžaduje rešpektovanie všetkých štyroch slobôd.

5. Výsledok referenda v Spojenom kráľovstve stavia Európsku úniu do novej situácie. Sme odhodlaní zostať jednotní a spolupracovať v rámci EÚ s cieľom zvládať výzvy 21. storočia a nachádzať riešenia v záujme našich národov a občanov. Sme pripravení riešiť všetky ťažkosti, ktoré vzídu zo súčasnej situácie.

6. Európska únia je historickým úspechom dosiahnutia mieru, prosperity a bezpečnosti na európskom kontinente a naďalej zostáva naším spoločným rámcom. Zároveň mnoho občanov vyslovuje nespokojnosť so súčasným stavom, či už na úrovni EÚ alebo vnútroštátnej úrovni. Európania od nás očakávajú, že vyvinieme väčšie úsilie, pokiaľ ide o zaistenie bezpečnosti, zamestnanosti a rastu, ako aj nádeje v lepšiu budúcnosť. Je potrebné splniť tieto očakávania spôsobom, ktorý nás zjednocuje, a to nielen v záujme mladých ľudí.

7. To je dôvod, prečo počnúc dnešným dňom začíname politické úvahy, ktoré dodajú impulz ďalším reformám v súlade so strategickým programom a rozvoju EÚ s 27 členskými štátmi. Zo strany hláv štátov alebo predsedov vlád si to vyžaduje, aby prejavili svoje líderské schopnosti. K tejto otázke sa vrátime na septembrovom neformálnom zasadnutí v Bratislave.