Vyhovoriť sa na „Brusel“ bude pre členské štáty ťažšie

Ilustračná snímka: zdroj: The Breakthrough Institute

Európska komisia prichádza s návrhom, ako transparentnejšie uvádzať európsku legislatívu do praxe.

Štyrmi opatreniami si mieni vynútiť väčšiu politickú zodpovednosť členských štátov pri zavádzaní nových únijných pravidiel.

Štvorica návrhov sa týka tzv. „komitológie„, teda procesu, počas ktorého členské štáty dohliadajú na to, ako Komisia uvádza do života štátmi schválené únijné pravidlá. Má to na starosti výbor, v ktorom sú zastúpení všetci členovia Únie.

Eurokomisia navrhuje zmenu hlasovacích pravidiel v danom výbore tak, aby sa rátali len hlasy za a proti. Chce tým znížiť počet členských štátov, ktoré sa zdržiavajú hlasovania, čím Komisiu nútia prijať rozhodnutie bez jasného mandátu od členov EÚ.

Hlasovacie pozície sa budú zverejňovať

Väčšiu transparentnosť chce eurokomisia zabezpečiť tým, že hlasovacie pozície členských štátov sa budú zverejňovať. Do procesu by mali byť prizvaní ministri z členských štátov, v prípade, že vo výbore nezaujmú stanovisko poverení národní experti.

Ak výbor nedokáže dospieť k rozhodnutiu, podľa Komisie by mala o danej téme rozhodovať Rada EÚ.

Podnetom na návrh spomínaných opatrení boli prípady z ostatných rokov, keď členské štáty vo výbore nevedeli vyjadriť stanovisko k spôsobu implementácie citlivej legislatívy. Zdržiavali sa hlasovania, a Komisia tak uviedla do praxe viaceré rozhodnutia bez jasnej podpory členských štátov.

Eurokomisia podobným spôsobom v posledných dvoch rokoch postupovala 17-krát, napríklad v prípade legislatívy týkajúcej sa používania geneticky modifikovaných organizmov alebo herbicídov.

O reformnom návrhu z dielne Komisie teraz bude rokovať Európsky parlament a Rada EÚ.